Endret: 27. oktober 2016
manning og Greenwood

AKTUELT: -Housing First virker, over hele verden. Og det er interessant å bringe frem enda mer detaljert kunnskap rundt dette, konstaterer forskerne Ronni M. Greenwood og Rachel M. Manning, som holdt innlegg på dagens konferanse i Molde. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/NAPHA)

Rom for kreativitet i Housing First

Rom for kreativitet i Housing First

-Prinsippene må følges, for ellers er det ikke Housing First. Men ulike steder kan skape sine egne utgaver av modellen.

Det sier dr. Ronni M. Greenwood og dr. Rachel M. Manning, som holdt innlegg på erfaringskonferansen for Housing First i Molde i dag.

Greenwood disputerte for doktorgraden ved universitetet i New York i 2005 og jobbet etter hvert i Irland, med bostedsløse som forskningsfelt. Etter hvert tok Rachel M. Manning kontakt med henne. Den irske jenta var også interessert i å forske på feltet og hadde ambisjoner om en doktorgrad. Det endte med at Manning disputerte i 2014, med Greenwood som veileder.

I dag er Manning i en postdoktorstilling, mens Greenwood jobber som lektor ved universitetet i Limerick, i tillegg til at hun forsker.

-Housing First virker, over hele verden

Når NAPHA spør om hva som er grunnen til at de har valgt å fordype seg i Housing First, svarer de at de synes det er givende å forske på en metode som viser seg å ha så stor effekt.

-Nå vet vi at Housing First virker, over hele verden. Og det er interessant å bringe frem enda mer detaljert kunnskap rundt dette, konstaterer Manning og Greenwood.

Det handler om verdighet og recovery

De er late. Har tatt dårlige valg. De gidder ikke prøve. Siden de ikke kan få til noe selv, må noen andre bestemme for dem. Slik tenkte man gjerne om bostedsløse før. Nå er det nye tider.

-Ennå gjenstår mye arbeid mange steder, ennå er det mange som ikke får muligheten til å ha gode recoveryprosesser. Men det er på vei. Det er mye bedre nå enn før, sier Greenwood.

Det er medbestemmelse det handler om for de to damene. At brukerne skal få ha muligheten til å ha kontroll og selv få bestemme hva de trenger. Det dreier seg om verdighet og recovery.

-Den som har følelsen av å ha kontroll, har muligheter for å vokse, konstaterer Manning.

-Må tilpasses de lokale forholdene

De to slår fast at utfordringene fremover blir å spre informasjon og kunnskap om modellen enda mer, og å bidra til at prosjektene som jobber med Housing First er tro mot modellen.

-Følger man ikke Housing First- prinsippene, er det ikke Housing First, sier Manning.

Før de understreker at det er rom for kreativitet.

-Modellen må tilpasses de lokale forholdene. Housing First kan brukes over alt, fra små steder i utkant-Norge, til storbyene.

Fagfolk fra hele Norge var til stede på erfaringskonferansen. På deltakerlista var folk fra Mandal i sør til Hamarøy i nord representert.

 

 

 

Erfaringskonferanse Housing First i Molde 27.10.16
 • Dr. Ronni M. Greenwood og dr. Rachel M. Manning startet konferansen med innlegget: “Mastering” recovery in homelessness: The role of consumer choice”.
 • Senere kom innlegget « Housing First – virker det i praksis?» av Husbanken og Housing First i Hamarøy
 • Dagen ble avsluttet med et gruppearbeid, der de 80 deltakerne kunne dele erfaringer og drøfte utfordringer
 • Konferansen ble arrangert av NAPHA, med støtte fra Helsedirektoratet

 

Housing First
 • En kunnskapsbasert modell knyttet til bostedsløshet.
 • Modellen, som opprinnelig kommer fra USA, har nå spredd seg til mange land i Europa og andre deler av verden.
 • Modellen har blitt prøvd ut med gode resultater både i Danmark, Sverige og Finland.
 • I Norge startet de første Housing First prosjektene opp i 2012.
 • Modellen bygger på en evidens for at personer med omfattende tjenestebehov kan oppnå bostabilitet med sosial støtte og tett individuell oppfølging. 

Viktige prinsipper i modellen:

 • Bolig er en grunnleggende rettighet.
 • Man skal ha respekt, varme og medmenneskelig ovenfor alle brukere og forplikte seg til å arbeide med brukerne så lenge de har behov.
 • Man skal framskaffe boliger i ordinære bomiljø og skille mellom bolig og tjenester. Tjenestene skal ta utgangspunkt i brukerens behov og deres rett til selvbestemmelse.
 • Recovery-orienterte prinsipper skal styre tjenestene

NB: Les mer på temasiden for Housing First på napha.no

Kommenter:

Mer om

housing.first nyheter rusproblem.og.psykisk.lidelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen