Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 44

Siste nytt

Annika Alexandersen og Astrid Weber
Opplever å bli fratatt kontroll over eget liv Pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold opplever å bli fratatt kontroll over eget liv, og beskriver høy grad av opplevd tvang, viser ny Bruker spør bruker-undersøkelse.
Trude Lønning, leder av Mestringsenheten i Sandnes
Fra dårligst til best på boligsosialt arbeid Sandnes kommune har vunnet statens pris for boligsosialt arbeid 2016, blant annet for sin innsats rettet mot mennesker med rus og psykiske helseproblemer.
Kvinnegruppa Kristiansand
Fikk bedre livskvalitet og jobb gjennom kvinnegruppe 10 av 15 damer med psykiske helseproblemer har fått et bedre liv og kommet seg ut i ordinært arbeid, etter deltakelse i en kvinnegruppe i regi av Kristiansand kommune.
Robert Smith
6 av 10 friske etter Rask psykisk helsehjelp 6 av 10 som hadde angst og depresjon før de fikk Rask psykisk helsehjelp, var friske ved slutten av behandlingen, viser ny rapport fra Folkehelseinstituttet.