Endret: 18. november 2016
Boligblokk

LÆR AV ANDRE: Veiviseren.no løfter fram den erfaringsbaserte kunnskapen kommunene selv sitter på om boligsosialt arbeid. Illustrasjonsfoto: colourbox.com.

Ny veiviser for boligsosialt arbeid

Ny veiviser for boligsosialt arbeid

Veiviseren.no har samlet kunnskap kommunene trenger for å utvikle sitt boligsosiale arbeid.

-I dag er mye av kunnskapen om boligsosialt arbeid spredd på mange ulike nettsteder, noe som gjør det kronglete og uoversiktlig for kommunene å finne det de trenger. Veiviseren.no samler kunnskapen på området, sier nestleder i NAPHA, Petter Dahle.

-Digital verktøykasse

Han viser til at den nye nettsiden byr på alt fra regelverk og retningslinjer til arbeidsprosesser og metoder.

-Veiviseren.no er en digital verktøykasse som kommunene kan bruke for å utvikle sitt boligsosiale arbeid. Her finner man strategisk planlegging, sjekklister og praktiske verktøy i arbeidshverdagen, forteller han.

Veiviseren skal bygge opp under målsettingene i strategien Bolig for velferd om å skaffe bolig til vanskeligstilte, og styrke muligheten for å mestre boforholdet.

Tett på praksis

Fra tre menyer kan man velge hva man ønsker å vite mer om, hvordan man konkret kan utvikle tjenestene, eller skrive inn hva man selv jobber med og få tips direkte rettet mot egen arbeidshverdag. Søker man for eksempel på ordet psykisk kommer det dessuten opp mye relevant og bra for de som jobber med bolig innenfor de kommunale psykiske helsetjenestene.

Petter Dahle mener det nye nettstedet både er lett å bruke og direkte rettet mot den praktiske arbeidshverdagen.

-Den har en steg-for-steg-veiledning, som gjør den enkel å bruke. Veiviseren løfter fram den erfaringsbaserte kunnskapen kommunene selv sitter på. Det bidrar til å dokumentere arbeidet som gjøres i kommunene, i tillegg til at kommunene kan sammenlikne seg med andre og reflektere over egen praksis på området, sier han.

Skal sikre mer likt tilbud

Veiviseren.no er utviklet primært for kommunene, men også for ansatte i direktoratene, fylkesmannsembetene, samarbeidspartnere og brukerorganisasjoner. Nettsiden skal bidra til å heve kompetansen hos kommuner og samarbeidspartnere, gjøre offentlig sektor mer transparent og bidra til en mer lik praksis overfor innbyggerne lokalt.

Blant temaene veiviseren.no omfatter er bosetting av vanskeligstilte, integrering, innovasjon, oppfølgende tjenester og arbeid knyttet til sårbare overganger fra fengsel, barnevern og helseinstitusjoner.

ANBEFALER VEIVISEREN.NO: Nestleder i NAPHA, Petter Dahle.

Kommenter:

Mer om

nyheter bolig verktøy praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen