Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 46

Siste nytt

Boligblokk
Ny veiviser for boligsosialt arbeid Veiviseren.no har samlet kunnskap kommunene trenger for å utvikle sitt boligsosiale arbeid.
Bent Høie mottar heftet Psykologer i kommunen - en medspiller fra Ellen Hoxmark, faglig rådgiver i NAPHA
Helseministeren mottok NAPHAs nye hefte om psykologer i kommunene I dag utgir NAPHA et nytt inspirasjonshefte for fagfolk, ledere og befolkning. Stadig flere kommuner ansetter psykologer. Heftet viser bredden i det psykologer kan bidra med og hvordan de kan samspille godt med alle fagfolk og brukere i kommunens tjenester!
Arne Holte, fagdirektør, Folkehelseinstituttet
-Forebyggende tiltak lønner seg! -Tiltak som retter seg universelt til hele befolkningen, spesielt barna, kan redusere nivå og antall av psykiske lidelser i fremtiden. Spesifikk behandllng til høyriskogrupper gjør ikke det, sier Arne Holte fra Folkehelseinstituttet.
Inga Marte Torkildsen, byråd, Oslo kommune
-Spør barn og unge! Inga Marte Thorkildsen vil at psykologer og alle som jobber med barn og unge, skal spørre dem oftere. Profesjonelle og andre voksne har hittil ikke inkludert barnestemmene nok, mener hun.
Forside hefte Psykologer i kommunen - NAPHA
Psykolog i kommunen - en medspiller Heftet "Psykolog i kommunen - en medspiller» er en samling av eksempler og fagstoff om psykologer i norske kommuner. Det ble utgitt 16. november, 2016. Vi håper heftet vil inspirere og gi kunnskap til kommuner som vil ansette psykologer og til psykologer som står overfor en jobb i kommunen.
Kristiane Hansson, vitenskapelig assistent, Universitet i Oslo
Pårørende til mor med spiseforstyrrelser -Da vi mistet mamma, var det ingen der som kunne hjelpe med å løse opp i minefeltet av følelser, forteller Kristiane M. Hansson. Pårørende til personer med spiseforstyrrelser får ofte ikke hjelp for sin kompliserte sorg.
Elin Skogen, Per Fugelli og Liv Sand, Schizofrenidagene 2016
Per Fugelli mottok Schizofrenidagenes ærespris 2016 Prisen gjør meg stolt, trygg og glad! sa sosialmedisiner, samfunnsdebattant og verdiformidler Per Fugelli, da han mottok Schizofrenidagenes ærespris 2016.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Mann lager mat på kjøkken
Frihet til å leve et hverdagsliv Stabile boforhold er viktig for mennesker med alvorlige psykiske lidelser i deres rehabiliteringsprosess, viser en internasjonal studie der Norge er med.