Publisert: 24. november 2016.   Endret: 16. september 2020
Kristin Vold Hjerpås

-Stortingsvedtaket er tydelig på at ordningen skal videreføres. Nå blir det enklere å sette trykk på det å implementere IPS på varig basis og i større skala, sier prosjektleder for IPS i NAV, Kristin Vold Hjerpås. FOTO: Privat.

Suksess-prosjektet IPS videreføres

Suksess-prosjektet IPS videreføres

Pilotprosjektet Individuell jobbstøtte (IPS), der mennesker med alvorlige psykiske lidelser kommer ut i ordinært lønnet arbeid samtidig som de får behandling, videreføres etter forsøksperioden som utløper i 2016.

-Det er kjempeflott, fordi IPS jobber med en målgruppe som tidligere er blitt forsømt når det gjelder å tenke at de kan jobbe. Det aller viktigste er at vi nå kan sikre den kompetansen som allerede er bygget opp, og som ligger i de menneskene som har jobbet med Individuell Jobbstøtte i forsøksperioden, sier prosjektleder Kristin Vold Hjerpås i NAV.

Grønt lys fra Stortinget

Gjennombruddet kom da Stortinget 17.november vedtok å be regjeringen sørge for at NAVs tilbud til personer med psykiske lidelser styrkes.

-De gode erfaringene fra forsøk med individuell jobbstøtte må tas vare på ved at arbeidsmetodikken som er utviklet, videreføres og videreformidles i etaten, etter utløpet av forsøksperiodene, heter det i stortingsvedtaket (se vedtak 57).

Ser lyst på fremtiden

Hjerpås forteller at det i dag er rundt 25 IPS-tilbud i Norge, og interessen er økende.

-Vi har sikret oss for 2017, og venter på avklaring av hvordan vi skal gjøre dette videre etter det. Men stortingsvedtaket er tydelig på at ordningen skal videreføres. Nå blir det enklere å sette trykk på det å implementere IPS på varig basis og i større skala, så det er svært gledelig, understreker hun.

-Nytt syn på syke

Hjerpås mener at Individuell Jobbstøtte-utprøvingen har bidratt til en dreining i hvordan både NAV og helsetjenestene tenker rundt mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

-Tidligere tenkte man i større grad skjerming av denne gruppen, og gjerne uføretrygd. Det at de kommer i arbeid gjør også at de blir friskere, og jeg tror det gjør noe med hvordan andre ser på folk som er syke, skillet blir ikke lenger så tydelig, mener hun.

Blir ofte overrasket

Prosjektet har også vist at det er viktig å gi alle som vil en sjanse.

-Man kan ofte bli overrasket over hvem som klarer både å komme seg ut i ordinært arbeid og ikke, så det viser at vi må gi alle en sjanse, sier hun.

Avgjørende samarbeid

Individuell Jobbstøtte er et samarbeid mellom NAV og helsetjenestene. Det har vært avgjørende for å lykkes, ifølge Hjerpås.

-Ofte er det helsetjenestene som fanger opp pasienter som ønsker seg jobb, og nå har de et passende tilbud å henvise disse til. Dette hadde vi aldri fått til dersom ikke begge etater følte eierskap til satsingen, sier hun.

Får resultater 5. desember

Hun venter spent på en evaluering Uni Helse har gjort av de seks første Individuell Jobbstøtte-prosjektene, som startet opp i slutten av 2012 og er blitt fulgt av forskerne siden 2013.

-Evalueringen blir lagt frem på en konferanse i Oslo 5. desember, sier hun.

-Fem ganger raskere

Faglig rådgiver i NAPHA, Stian Reinertsen, tror vi vil få se positive resultater for Individuell Jobbstøtte når rapporten kommer.

-En undersøkelse fra Sverige viste at 50 prosent var kommet i ordinært, lønnet arbeid etter 12 måneder gjennom Individuell Jobbstøtte. Det er fem ganger raskere enn tradisjonelle tiltak. Jeg gleder meg til å se resultatene også for de norske prosjektene, sier han.

NAPHA-rådgiver Stian Reinertsen gleder seg til se å resultatene for seks av de norske IPS-prosjektene, som kommer 5. desember.
Individuell Jobbstøtte (IPS)
  • Samarbeid mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunene for å hjelpe mennesker med moderate til alvorlige psykiske helse- og rusproblemer ut i ordinært arbeid.
  • Kjent under forkortelsen IPS etter det engelske opphavsnavnet Individual Placement and Support. Heter Individuell Jobbstøtte på norsk.
  • Tilbudet finnes 25 steder i Norge, gjennom en forsøksperiode som avsluttes i 2016.
  • Stortinget vedtok nylig å videreføre Individuell Jobbstøtte.

Kommenter:

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen