Hopp til meny
Mona Rosenberg
FIKK NORSK BESØK: Mona Rosenberg fra Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri i Danmark fikk 14. og 15.juni besøk av 23 deltakere i NAPHAs nasjonale temanettverk for alvorlig psykisk lidelse. Foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Profilert gjennom nettverk

-Vi er meget godt kjent blant de som jobber innen psykisk helse i Danmark. Jeg tror dette skyldes målrettet nettverksbygging.
Petter Dahle
Petter Dahle i NAPHA ser at det jobbes nokså likt i Norge og Danmark med å skape nettverk innen psykisk helsearbeid, samtidig som geografiske forskjeller gir ulike utfordringer.

TEMANETTVERK PÅ TUR

NAPHA etablerte i januar 2010 et nasjonalt temanettverk innen alvorlige psykiske lidelser.

Arbeidet med nettverket ledes av Høgskolen i Østfold.

14. og 15.juni var nettverket på studiebesøk i København i Danmark.

Det sier Mona Rosenberg. Hun er ansatt som faglig konsulent innen psykisk helsearbeid ved Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (ViHS) i Danmark.

Besøk fra Norge

På vegne av senteret tok hun i mot 23 norske gjester i København 14. og 15.juni. Foruten å fortelle om vitensenterets arbeid, satt Rosenberg sammen et program med besøk til fem ulike steder hvor det bor mennesker med alvorlige psykiske lidelser i og rundt den danske hovedstaden.

-Nøkkelpersoner i kommunene

De norske gjestene var samlet gjennom NAPHAs nasjonale temanettverk for alvorlige psykiske lidelser, som ble etablert i fjor og ledes av Høgskolen i Østfold. De fikk høre om hvordan Rosenberg og hennes kolleger har jobbet målrettet med nettverksbygging gjennom mange år.

-Vi har satset på å opprette nettverk og samarbeid med nøkkelpersoner i kommunene. Vi holder konferanser med for eksempel Kommunernes Landsforening. Også tror jeg bladet vårt, Socialpsykiatri, har betydd mye med formidling av praksiseksempler, teori og metoder, sier Rosenberg.

-Bidra til nytenkning

Hun mener senteret har en betydningsfull rolle for å skape utvikling innen det lokale, psykiske helsearbeidet.

-Vi har en viktig oppgave med å bidra til nytenkning ved at praksisfeltet reflekterer over effekten av sitt arbeid, sier hun.

-Likner på NAPHA

Faglig rådgiver i NAPHA, Petter Dahle, sier dette likner mye på måten NAPHA jobber i Norge.

-Også NAPHA jobber for å fremme nettverk som læringsarena innen psykisk helsearbeid. På grunn av mer spredt bosetning har vi noen andre utfordringer i dette arbeidet enn man har i Danmark. Vi jobber derfor for å motivere gjennom å synliggjøre hvor godt nettverksarbeid mellom kommunene kan fungere, sier Dahle. 

-Motstridende målsettinger

Mona Rosenberg forteller at ViHS også jobber for bedre samhandling mellom de ulike instansene som er i kontakt med mennesker med psykiske lidelser.

-Vi fokuserer mye på å fremme samarbeid mellom de mange ulike instanser som mennesker med psykiske lidelser må forholde seg til. Dette er svært viktig for å kunne sy sammen en pakke som fungerer for brukerne. Ofte samarbeider disse instansene for dårlig, og har til dels ulike og motstridende målsettinger i arbeidet med de samme brukerne, sier hun.

Fokusskifte

Hun snakker om et fokusskifte i Danmark innen psykisk helsearbeid de senere årene.

-Før tenkte man om psykiske lidelser at dette var en kronisk tilstand. Internasjonal forskning viser at mange kan bli friske, og derfor har man i Danmark fått et økt fokus på recovery eller rehabilitering, forteller hun.

Ble fusjonert

Mens Norge gjennom NAPHA har hatt et eget kompetansesenter for psykisk helsearbeid i drøyt to år, har man i Danmark hatt et slikt senter i 12 år. 1.januar i år skjedde imidlertid en stor omlegging.

Det som tidligere het Videnscenteret for Socialpsykiatri, og som hadde 12 ansatte, ble slått sammen med en rekke andre sentre rettet mot fysisk funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede. Ordet Handicap ble derfor lagt til det gamle senterets navn.

-Like mange fagfolk

-Vi som jobber med psykisk helse heter nå Team for socialpsykiatri, og har seks ansatte i stedet for 12 slik vi hadde tidligere. Men det betyr ikke at vi er blitt halvert. Vi har like mange fagfolk innen psykisk helse som før, understreker Mona Rosenberg.

Ansvar for administrasjon og kommunikasjon er nå overført til det nye senteret.

-Utfordringer og muligheter

- Sosialministeriet har med sammenslåingen både ønsket å rasjonalisere driften av sentrene, og å utvikle kunnskap på tvers av ulike felter, sier Rosenberg.

Samarbeidet er i en startfase, men er kommet litt i gang.

-Mange mennesker med for eksempel fysiske handikap kan også ha psykiske lidelser. Derfor kan det være positivt å samle kompetansemiljøer og jobbe tverrfaglig. Dette gir oss noen muligheter til å arbeide på tvers, og samtidig utfordringer med å opprettholde fagligheten innen sosialpsykatrien, sier hun.

Mister blad

Hun forteller at bladet Socialpsykiatri kommer til å bli nedlagt.

-Jeg er spent på hvordan de som jobber med kommunikasjon vil erstatte denne informasjonskanalen fremover, medgir Rosenberg.

Hopp til meny