Arbeid i møte med vold og trusler i helse og sosialsektoren

En viktig konferanse for alle som arbeider i miljø der vold og trusler er en faktor.
Tid og sted

Thon Hotel Oslo Airport

29. mai kl 10:30 - 30. mai kl 14:15

Om konferansen:

"Vold og trusler  er et stort problem i helse- og sosialsektoren. Daglig opplever ansatte trusler på arbeidsplassen, og føler seg utrygge. Dette er en utfordring som må løses. Vi har invitert de beste innen fagfeltet for å gi praktiske tips om hvordan man kartlegger, oppdager signaler og håndterer vold og aggresjon."

Arrangør: JobbAktiv

Les mer om konferansen her.

Relevante artikler:

Ingen treff...