Mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT)

Introduksjonskurs arrangert av Institutt for mentalisering
Tid og sted

Grand Hotel, Oslo

24. august kl 09:00 - 26. august kl 16:00

Om kurset:

"I august 2017 arrangerer Institutt for mentalisering et 3-dagers introduksjonskurs i mentalisering og mentaliseringsbasert terapi. Kurset tilsvarer kurset som tilbys ved Anna Freud Centre med Anthony Bateman og Peter Fonagy. Det gir en grundig innføring i idéhistorisk bakgrunn og forskningsmessig evidens for den aktuelle anvendelsen av og innholdet i begrepet mentalisering, grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner mentaliseringsbasert terapi (MBT), og praktisk trening i å kunne forstå klienter i henhold til MBT og intervenere hensiktsmessig. Det er et klinisk relevant kurs i utgangspunktet beregnet for psykologer og psykiatere."

Kurset arrangeres av Institutt for mentalisering.

Les mer her.

Relevante artikler:

Ingen treff...