Endret: 03. februar 2017
20927267 stup

AKTUELT: Helsedirektoratet anbefaler kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre som jobber med fysisk aktivitet å involvere brukerne når tilbudene skal utvikles. Ill.foto: www.colourbox.com)

Gir tilskudd til fysisk aktivitet

Gir tilskudd til fysisk aktivitet

Helsedirektoratet gir tilskudd til prosjekter knyttet til fysisk aktivitet for personer som sliter med den psykiske helsa og/ eller rus. Søknadsfrist er 1.mars.

-Helsedirektoratet legger stor vekt på fysisk aktivitet. Det er en viktig forutsetning for å kunne leve gode liv og oppleve mestring, sier Stine Margrethe Jacobsen, seniorrådgiver ved avdeling psykisk helsevern og rus.

Hun er glad for at kommuner, fylkeskommuner, spesialisthelsetjeneste og andre nå har muligheten til å øke tilbudet og kunnskapen om fysisk aktivitet i behandling av denne gruppen.

Et felt myndighetene satser på

-Vi ser stor verdi i at kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre jobber systematisk med fysisk aktivitet. Flere av regjeringens satsingsområder har fokus på det, både i forebygging og behandling, sier Jacobsen.

Tilskuddsordningens ramme er totalt på 2 000 000 kroner. I fjor var det seks prosjekter som fikk støtte, i 2015 var det ti. Bevilgningen ble gitt første gang i 2015. Om ordningen videreføres vil være opp til Stortinget å vurdere i de årlige budsjettbehandlingene.

-Finn ut hva som allerede finnes, før dere søker

Jacobsen anbefaler kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre som jobber systematisk med fysisk aktivitet, å involvere de som trenger hjelpen når tilbudene skal utvikles.

-Det er viktig at brukernes behov står i sentrum, og at risikofaktorer og hva som allerede finnes av tilbud tas i betraktning. For å få til gode og koordinerte tjenester, bør brukerne, eller deres representanter, være med når man planlegger og etablerer nye prosjekt og tilbud.

-Ha en klar plan

-Også ved etablering av prosjekt på et område som fysisk aktivitet er det viktig å ha en klar plan for hvordan man har tenkt å jobbe systematisk med prosjektet underveis. Og ikke minst hvordan man har tenkt å følge opp og vurdere gjennomføring og resultater, sier hun.

 Les mer:

-Pasienter vil ha mer fysisk aktivitet i behandlingen

Aktuelle nettsteder:

 Les mer:

-Pasienter vil ha mer fysisk aktivitet i behandlingen

Kommenter:

Mer om

helsefremming.og.forebygging folkehelse fysisk.aktivitet behandling.i.psykisk.helsearbeid nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen