Endret: 28. februar 2017
Erna Solberg

IPS: -For hver 20-åring arbeidslivet går glipp av, taper Norge minst 10 millioner kroner. Vi må bli bedre på å få folk inn i arbeid. Arbeid gjør som regel folk friskere, mener Solberg, som blant annet trekker frem Individual Placement and Support (IPS) som en god metode å satse videre på. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

-Psykiske helseproblemer blant unge en av de største helseutfordringene

-Psykiske helseproblemer blant unge en av de største helseutfordringene

-Psykisk helse har på mange måter vært et forsømt område i vårt folkehelsearbeid, sier statsminister Erna Solberg.

-Økningen av psykiske helseproblemer blant unge er en av de største helseutfordringene i Norden. Vi må klare å fange opp problemene tidligere. En forutsetning er at helsesektoren, skolesektoren og arbeidssektoren samarbeider tettere, sa statsminister Erna Solberg da hun 27. februar åpner Nordisk toppmøte om psykisk helse i Oslo.

50 000 mobbes

Solberg viser til at mellom 15 og 20 prosent av personer i alderen tre til 18 år i Norge har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager, og at mange OECD-land har hatt en økning av unge på uføretrygd grunnet psykiske helseplager. 50 000 barn og og unge mobbes to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette mener Solberg at vi ikke kan leve med. 

-Jeg er glad for å se et sterkt nordisk engasjement for hvordan barn og unge har det. På dette toppmøtet skal vi utveksle erfaringer om våre felles utfordringer, og lære av hverandre. Målet vårt er å styrke det nordiske samarbeidet om barn og unges psykiske helse og livskvalitet, sier Solberg.

-Må se faresignalene tidligere

Hun peker på skolen som en viktig arena for å fange opp begynnende psykiske helseproblemer.

-Det er der unge tilbringer mesteparten av sin tid. Mange elever med psykiske vansker går under lærerens radar. Lærerne må ha kompetanse til å se faresignalene tidligere. Men læreren skal ikke ha hovedansvaret alene. Det må være et godt samarbeid mellom lærer og helsetjenester, sier Solberg.

Hun mener disse tre faktorene er sentrale for å styrke unges psykiske helse.

For det første må vi se barn og unge med psykiske problemer så tidlig som mulig. For det andre må det bli enklere å få rask og god hjelp, og for det tredje må personer som har eller har hatt psykiske helseproblemer få rask og riktig hjelp til å komme i jobb, sier statsministeren.

Trekker frem IPS

Solberg trekker også frem den samfunnsøkonomiske siden av saken.

-For hver 20-åring arbeidslivet går glipp av, taper Norge minst 10 millioner kroner. Vi må bli bedre på å få folk inn i arbeid. Arbeid gjør som regel folk friskere, mener Solberg, som blant annet trekker frem Individual Placement and Support (IPS) som en god metode å satse videre på.

-Det er en vellykket metode, som kombinerer behandling og ordinært arbeid, sier statsministeren.

Tidlig angstmestring i Mandal

Hun benyttet anledningen til å løfte frem eksempler på godt arbeid rundt om i landet.

-I Mandal jobbes det med tidlig angstmestring blant skoleelever. De har utviklet en modell der det nesten ikke er ventetid, og der terapeutene er tilgjengelige når ungdom trenger dem. Flere bør jobbe slik, mener Solberg.

-Fikk tilbake troen på seg selv

I Drammen traff hun i fjor høst ungdommer som hadde fått en ny sjanse, gjennom Ungdomstorget, der ulike tjenester rettet mot aldersgruppen 13-25 år er samlokalisert.

-Jeg pratet med ungdommer som var i gang hos arbeidsgivere som hadde tro på dem, og som fikk tilbake troen på seg selv, forteller Solberg.

Kommenter:

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse barn.og.unge helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen