Publisert: 27. februar 2017.   Endret: 28. februar 2017
Ingrid Bruun (t.v.) og Kristin Sveaas

-Hos Ungdomshjelpa får du møte flere hjelpere fra ulike tjenester. Mange unge sier de har gått inn og ut av ulike tjenester, og det fine her er at man har et tverrfaglig lavterskeltilbud i kommunen, sier brukerrepresentant Ingrid Bruun (t.v.) og helsesøster Kristin Sveaas. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

Hjelper ungdom før problemene vokser seg store

Hjelper ungdom før problemene vokser seg store

Med nettsiden Ung i Lier og én dør inn til psykisk helse- og rustjenester for unge i alderen 13-26 år, ønsker Ungdomshjelpa i Lier å fange opp unge tidlig og ta tak i ressursene deres.

-Det supre med Ungdomshjelpa i Lier er at de tar brukerne så veldig på alvor, og lar dem utfolde seg innen områder man brenner for, sier representant inn i tilbudet fra Mental Helse Ungdom, Ingrid Bruun.

-De hører på meg

I tre år har 22-åringen bidratt inn i tilbudet, og er full av lovord.

-Også mine innspill har både blitt lyttet til og ført til endring i tilbudet. For eksempel markedsførte tjenesten seg med at vi vil ikke at du skal ha det dårlig. Jeg ville endre dette til noe mer positivt, og det ble i stedet Vi vil at du skal ha det bra, sier hun fornøyd.

Reiser rundt på skoler

Også det at hun har fått være med skolehelsetjenesten rundt på skolene for å markedsføre Ungdomshjelpa, kom etter ønske fra henne selv.

-Dette har styrket meg såpass at jeg har opprettet et enkeltmannsforetak kalt Mental Empiri, hvor jeg blant annet jobber for at unge skal tørre å be om hjelp, sier hun.

-Digital vei inn

Helsesøster Kristin Sveaas er prosjektleder for Ungdomshjelpa. Det å friste de unge til selv å ta kontakt, i stedet for å måtte overtale dem, har vært et viktig mål.

-Nettsiden Ung i Lier er den digitale veien inn til tjenesten. Den spiller på hva ungdom er opptatt av, og hvilke aktiviteter de kan drive med i Lier kommune. Vi opplever at dette fungerer svært godt. Ungdommene tar kontakt på sms og telefon. Likeså fagpersoner og foreldre, sier hun.

Men ungdommene blir hørt i forhold til hvor mye foreldrene får bli involvert.

-Uvanlig med et slikt lavterskeltilbud

Ungdommene får hos Ungdomshjelpa tilgang til tverrfaglig profesjonell hjelp.

-Hos Ungdomshjelpa får du møte flere hjelpere fra ulike tjenester. Mange unge sier de har gått inn og ut av ulike tjenester, og det fine her er at man har et tverrfaglig lavterskeltilbud i kommunen. Det er gjerne noe folk får tilbud om når de har strevd i mange år. Vi tenker motsatt, ved at vi tidlig kommer inn og skaper en helhet, sier Sveaas.

-Ungdomshjelpa fungerer som en dør inn, som gjør at ungdom forhåpentligvis blir inne og ikke faller ut av tilbudet, sier Ingrid Bruun.

De to presenterte Ungdomshjelpas tilbud under Nordisk toppmøte om psykisk helse i Oslo 27. februar.

Kommenter:

Mer om

nyheter barn.og.unge helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen