Endret: 01. mars 2017
Christopher Prinz

-Unge som sliter psykisk er en av flere veldig utsatte grupper. For dem handler det om å bruke ressurser på å oppdage dem så tidlig som mulig i utdanningsløpet, slik at de får hjelp til å komme seg gjennom med utdanning og dermed kvalifisere seg for arbeidsmarkedet, mener Christopher Prinz i OECD. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

-Norge må ta tøffere beslutninger innen helse og arbeid

-Norge må ta tøffere beslutninger innen helse og arbeid

-Norge og de nordiske landene må tørre å erstatte tjenester og systemer som ikke fungerer med det som fungerer bedre, mener seniorøkonom Christopher Prinz i OECD.

Christopher Prinz mener at pilotprosjekter innen psykisk helsefeltet og andre deler av helsevesenet må evalueres, og implementeres fast dersom de fungerer bedre enn tilbudet som er der fra før.

Trengs for fremskritt

-Det betyr at også de eksisterende tjenestene må evalueres. Det vil utfordre de som i lang tid har tilbudt tjenestene som bør ut så klart, men slike beslutninger må til om dere vil oppnå fremskritt, hevder Prinz.

Han mener at særlig Norges gode økonomi gjør at vi ikke tvinges til å gjøre endringer, og at velfungerende pilotprosjekter kan avløse hverandre uten at de blir implementert fast. Han mener dette også gir seg uttrykk i for generøse ordninger ved sykdomsfravær.

-Dere har verdens desidert høyeste sykefravær, og det er ikke tilfeldig, mener han.

-Mangler økonomiske incentiver

Gode tiltak, som avtalen om Inkluderende arbeidsliv, får ikke effekt fordi de økonomiske incentivene for endring ikke er der, mener Prinz.

-Norge har et kjempesmart system for oppfølging av arbeidstakere som er syke, med faste møter med arbeidsgiver, som vi anbefaler til andre land og som de lykkes med. Men det gir ingen resultater i Norge, fordi det verken koster arbeidsgiver eller arbeidstaker noe at man er borte. Om man bare kuttet ytelsene litt, slik at det kostet både arbeidsgiver og arbeidstaker litt, ville man få ned fraværet betraktelig, mener han, og viser til erfaringer med dette i Sverige på 90-tallet.

-Der kuttet man ytelsene med noen prosent, og fikk en stor nedgang i sykefraværet, sier han.

Bjørnetjeneste

Han mener Norge må tørre å ta tøffere beslutninger.

-Folk blir passivisert ved at det er for enkelt å være på utsiden. Men det er ikke godt for den psykiske helsen eller for den norske økonomien på sikt, sier han.

Må prioritere tidlig innsats

Han erkjenner at man har grupper som virkelig sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

-Unge som sliter psykisk er en av flere veldig utsatte grupper. For dem handler det om å bruke ressurser på å oppdage dem så tidlig som mulig i utdanningsløpet, slik at de får hjelp til å komme seg gjennom med utdanning og dermed kvalifisere seg for arbeidsmarkedet, sier han.

Disse ressursene må tas fra satsinger som ikke er så vellykkede. Det krever mot til å ta tøffe beslutninger, sier han.

Konsensus-kultur

-Norge og de nordiske landene er så konsensusorientert, og det er mye bra med det. Men samtidig gjør det det vanskelig å fjerne det som ikke fungerer, og erstatte det med nye tiltak og satsinger som fungerer bedre, mener Prinz.

-Dere må klare å oppnå konsensus for nødvendigheten av å ta harde beslutninger, til det beste for innbyggerne og for økonomien, sier han.

Christopher Prinz holdt innlegg om dette på Nordisk konferanse om ungdom, arbeid og psykisk helse i Oslo 28. februar.

Kommenter:

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse barn.og.unge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen