Psykisk helse og rus-konferanse 2017

NSF-SPoR inviterer til Psykisk helse og rus-konferanse 2017
Tid og sted

Drammen

8. mai kl 12:00 - 10. mai kl 15:00

Om konferansen:

"Nye tider skaper ny praksis som formes og utvikles på bakgrunn av våre erfaringer og de strømninger som ligger i tiden. På denne konferansen retter vi fokus på vårt kunnskaps- og verdi -grunnlag som basis for våre handlinger.

Et sentralt tema er fenomenet tvang og hva det representerer relatert til vårt fag og vår praksis.

...

Et annet tema er helse som en helhet og den fysiske helsens betydning for nettopp denne helheten."

Les mer her.

 

 

 

Relevante artikler:

Ingen treff...