Publisert: 03. mars 2017.   Endret: 05. mars 2017
Silla Mørch Sievers i INSP! Roskilde, på konferanse i Oslo

-Samarbeidet med socialpsykiatrien fungerer som et sted hvor de unge kan få lov til å være med i en ny liten virkelighet, hvor man kan få lov til bare å være ung, og ikke være en diagnose, mener Silla Mørch Sievers i INSP!. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

Samlingssted for befolkningen hjelper unge med psykiske helseproblemer

Samlingssted for befolkningen hjelper unge med psykiske helseproblemer

Psykisk helsetjenesten for unge har koblet seg på en felles møtearena for byens befolkning, med 1000 besøk ukentlig, i Roskilde i Danmark.

-Det ble raskt et sted hvor musikken blomstret, verkstedet samlet folk og alle møttes over en kopp kaffe eller en matbit, sier Silla Mørch Sievers INSP! i Roskilde utenfor København.

Sted for inspirasjon

1000 besøk hver uke mottar INSP!, som holder til i flotte bygninger i et gammelt slakteri. Det kom i stand da fem innbyggere i 2011 fikk en idé om et inspiratorium, etter at finanskrisen slo inn og stemningen ikke var på topp i befolkningen.

-Det skulle være et sted hvor man kunne komme og møte det eller dem som man ellers ikke møtte, og hvor man kunne bli inspirert med kultur som det bærende element. Stedet tiltrakk seg et mangfold av mennesker, som fikk gode ideer og hjalp hverandre med å gjennomføre dem, forteller Mørch Sievers.

-Tett samarbeid med socialpsykiatrien

Hun beskriver huset som en plattform som samler mange forskjellige mennesker, særlig unge, som setter gang i aktiviteter og samles i et sosialt fellesskap.

-Vi har et tett samarbeid med socialpsykiatriens ungeveiledere, som kommer tre dager i uken og gjør forskjellige aktiviteter som ungekjøkken, brettspill og male sammen med alle de andre unge som kommer til huset, sier Mørch Sievers.

På huset ellers finnes blant annet et Folkekjøkken, og det arrangeres konserter, samtalesalonger, verksted, et nettverk for ledige og daglig frokost.

-Ville delta i alminnelige aktiviteter

Mørch Sievers er en av 15 personer jobber der.

-Jeg har blant annet ansvar for å utvikle vårt samarbeid med kommunens socialpsykiatri, sier hun.

Aktivitetene skaper forbindelser mellom ungdom som ikke kjenner hverandre fra før.

-Samarbeidet med socialpsykiatrien kom i stand fordi de unge derfra gjerne ville være sammen med andre unge og delta i alminnelige ungdomsaktiviteter, forteller hun.

-Får lov å bare være ung

Hun mener stedet skaper et frirom for ungdommene.

-Samarbeidet med socialpsykiatrien fungerer som et sted hvor de unge kan få lov til å være med i en ny liten virkelighet, hvor man kan få lov til bare å være ung, og ikke være en diagnose, mener Mørch Sievers.

Vil tiltrekke seg et mangfold

-Hva er det beste med tilbudet synes du?

-Å se den virkelyst og kreativitet som utfolder seg hvis man gir de unge plass. Og så er det deilig å se hvordan unge tar ansvar for at andre unge kommer med og blir invitert inn i fellesskapet, sier hun.

-Hvilket forbedringspotensial ser du ved tilbudet?

-INSP! er et allment tilbud, og det virker fordi det klarer å tiltrekke seg et mangfold av mennesker. Utfordringen er derfor hele tiden å opprettholde en riktig balanse, så det ikke tipper og blir et tilbud for eksempel utelukkende for sårbare unge. Det krever at man hele tiden understøtter aktiviteter som kan tiltrekke seg forskjellige målgrupper, og at man hele tiden er oppmerksom på om der er noen deler av befolkningen som ikke er representert i huset.

Håper andre følger i deres spor

-Hvordan tror du tilbudet er om tre år?

-Jeg tror at vi om tre år er ennå bedre til å favne mange forskjellige grupper av unge. Jeg tror også at vi har mye bedre kunnskap om hvilke faktorer som er virksomme i tilbudet. Også håper jeg at vi om tre år har sett eksempler på andre steder eller organisasjoner som har forsøkt at bruke tilganger inspirert av INSP!s, og at vi derfor vet noe mer om hvordan det virker i en annen kontekst.

Silla Mørch Sievers holdt innlegg om INSP! på Nordisk konferanse om ungdom, arbeid og psykisk helse i Oslo 28. februar.

Silla Mørch Sievers.

Kommenter:

Mer om

nyheter barn.og.unge folkehelse helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen