Hopp til meny
NRK P2 Verdibørsen
OPPRØRT: -Jeg har nettopp hørt et innslag om tvang i psykisk helsevern i NRK P2s Verdibørsen. Innslaget har opprørt meg, skriver Odd Volden.

Verdiløs verdibørs?

-Her er det de behagelig taleføre, fra de samme segmentene som redaksjonene springer ut fra, som råder grunnen, skriver Odd Volden om NRK P2s “Verdibørsen”.
Odd Volden (393 x 387)
ETTERLYSER BRUKERSTEMMER: Odd Volden.

TVANG I PSYKISK HELSEVERN

  • Odd Volden kritiserer i dette blogginnlegget NRK P2 Verdibørsen for deres dekning av blant annet denne utredningen.

Det er lørdag morgen. Jeg har mange oppgaver på blokka. Jeg rigger meg til ved stuebordet med de siste eksamensbesvarelsene fra videreutdanning i psykisk helsearbeid ved en av høgskolene. Men jeg merker at jeg ikke kommer i gang.

Psykisk helsevern i P2

Jeg har nettopp hørt et innslag om tvang i psykisk helsevern i NRK P2s Verdibørsen. Innslaget har opprørt meg.

Hør Verdibørsen-innslaget om tvang (andre innslag i sendingen).

Jeg innser at hvis jeg skal komme videre med dagens gjøremål, må jeg først skrive dette av meg. Eksamensbesvarelsene om brukermedvirkning, desentralisering og sterke og svake perspektiver ved det medisinske perspektiv får ligge litt til.

Sur e-post

For noen år siden gjorde jeg det som Verdibørsen oppfordrer til i hvert program: Jeg skrev og kommenterte et par programmer.

I begynnelsen fikk jeg grundige og hyggelige svar, men plutselig ble det tydelig at Verdibørsen ikke var så grunnleggende dialogiske likevel.

Her er et utdrag av en e-post til meg (21. juni 2005):

Hei igjen! Takk for e-brev med sur kritikk av forrige Verdibørs og grunnleggende stor mistillit til oss to, som lager programmet. Med våre mange år i andre redaksjoner, tør vi anbefale at du søker dine innslag med folk på metadon og deres "levde liv" i andre P2-programmer denne sommeren. Du må for all del ikke rote deg borti Verdibørsen, som i hele sommer vil være fylt til randen av professorer! Om enn disse også har noen levde liv bak seg, får de tenke høyt om andre spørsmål enn deres egne private erfaringer.....Om de irriterer deg, tror vi andre lyttere har glede av å følge noen lengre resonnementer...

Normalitet og tingenes orden

Vel, vel, alle kan ha en dårlig dag. Og Verdibørsens programledere svarte i hvert fall på e-postene jeg sendte, det skal de ha.

Men jeg må innrømme at jeg har mistet mye av interessen for programmet, selv om det som regel surrer og går i bakgrunnen når jeg leser avisa lørdag morgen.

Hovedproblemet for Verdibørsen, som for de fleste ”kultiverte” programflater og redaksjoner, er at det svever en ”normalitet” og en ”tingenes orden” over det hele.

”Med våre mange år i andre redaksjoner...” , ja, nettopp...hva med å komme dere ut av redaksjonene og forsøke å se verden fra en annen vinkel, til en forandring?

Liksom-intellektualitet

For meg, som står med en fot godt plantet i utdanningsmiddelklassen og en fot godt plantet i det norske trygdeproletariatet, blir denne ”liksom-intellektualiteten” noen ganger helt uutholdelig.

Det hefter en grunnleggende falskhet ved programmer som Verdibørsen og Skavlan. De gir seg ut for å være noe de ikke er. Slike redaksjoner tilslører at de er solid plantet i en verden som tilhører de funksjonsfriske og ”tilregnelige”.

De behagelig taleføre

Her er det de behagelig taleføre, fra de samme segmentene som redaksjonene springer ut fra, som råder grunnen. Og derfor blir de så pottesure når de blir tatt med buksa nede.

For selvbildet deres er at det er nettopp de, journalistene i P2 og de andre kulturredaksjonene, som uavlatelig forsvarer menneskeheten mot alt det onde i verden.

Men noen ganger føler vel Verdibørsens programledere at de for skams skyld må slippe til andre enn prester, professorer, kvinner og muslimer - ja, du leste riktig, noen grupper får faktisk representere seg selv jevnt og trutt, også i Verdibørsen.

Dessuten: Psykisk helsevern er jo litt pirrende og eksotisk, tross alt. Og de fleste samfunnsvitere, jurister og humanister født før 1960 er fortsatt litt opptatt av makt og maktmisbruk, i hvert fall ved høytidelige anledninger.

Slurver med begreper

I anledning at Paulsrud-utvalget har levert sin utredning om tvang i psykisk helsevern, inviterer Verdibørsen til debatt. Det begynner ikke veldig bra.

Programlederen slurver med de juridiske begrepene: Det er ”alvorlig sinnslidelse” som er grunnvilkåret, ikke ”sinnslidelse”. Farevilkåret er ikke et grunnvilkår, det er et (av flere) tilleggsvilkår. Sidestilt med farevilkåret er behandlingsvilkåret, og det er dette - behandlingsvilkåret - det har vært mest strid om fra dem som har ønsket de største endringene i loven.

En sammenblanding av farevilkåret og behandlingsvilkåret reduserer sterkt verdien av en hver samtale om tvang.

For mye tvang

Programlederen inviterer til en samtale om ”de verdimessige sidene av tvangens legitimitet...”: ”For det er vel ingen tvil om at inngripen mot pasientens vilje kommer i konflikt med individuelle rettigheter og menneskeverd”?

Den første gjesten bekrefter dette, før programleder presenterer motspørsmålet: ”Men er det da ikke også i tråd med humanistiske idealer for menneskeverd å hindre at mennesker ødelegger seg selv eller sine kjære”?

Den første gjesten bekrefter også dette. Han peker på farekriteriet, og sier at det ikke er noen som vil benekte at dette skal kunne brukes, men peker igjen på at det er en generelt altfor stor bruk av tvang og altfor store geografiske forskjeller i bruk av tvang. Han framholder videre at det finnes metoder for å redusere tvang og å endre holdninger til bruk av tvang.

“Livets realiteter”

Men den manglende tydeliggjøringen av at striden først og fremst står om hvem som skal ha rett til å definere hva og hvem som trenger ”behandling”, og hvem som har rett til å definere hva som er det gode liv for hvem, gjør at Verdibørsens samtale knapt kan lykkes.

De to andre gjestene - en pårørende, tidligere kontrollkommisjonsmedlem, journalist, tidligere ansatt i Helsedirektoratet og gjenganger i Verdibørsen, og en psykiater og overlege - gjør etter hvert en hver debatt om verdier og prinsipper umulig, ettersom de hevder seg å stå i ”livets realiteter”, tydeligvis da i motsetning til motdebattanten, som er rådgiver i Rådet for psykisk helse.

For de få

Jeg har ikke rukket å lese utvalgets utredning, men jeg har merket meg at utvalgets leder ved overleveringen av utredningen gjorde ”realitetene i psykisk helsevern” til hovedmarkør.

Dermed oppnår også hun å gjøre selve fenomenet - bruk av tvang mot ikke-kriminelle norske borgere - til noe som folk flest vil vegre seg mot å mene noe om.

Den språklige konstruksjonen ”realitetene i psykisk helsevern” oppleves, selv for undertegnede som har åtte års fartstid i en kontrollkommisjon, som en sterkt avgrenset sosial og juridisk enklave som bare spesielt utvalgte har tilgang til og kan være meningsberettiget om.

Velger stigmatisering

I Dagsrevyen fredag 17. juni fikk vi derimot et intervju med en ung dame som selv hadde opplevd å bli tvangsinnlagt. Hun var velartikulert og ved sine meningers mot, i likhet med mange andre som har vært utsatt for tvangsbruk.

I Søndagsavisa 19. juni fikk vi en debatt der i hvert fall den ene deltakeren, WSOs Mette Ellingsdalen, klarer å løfte samtalen om tvang flere hakk (linker til disse innslagene og til et intervju med forsker Ragnfrid Kogstad finner du her).

Men i Verdibørsen velger man altså det mest stigmatiserende verktøyet i kassa: Å ikke invitere dem tvangen rammer til samtalen om tvang.

Venstrehåndsarbeid

NAPHA-bloggens lesere får lytte på innslaget og gjøre seg opp sin selvstendige mening. Og hvis du skulle slite litt med å henge med i svingene, tilbyr utvalgsmedlem og leder i Mental Helse Anne Grethe Klunderud veiledning.

Min oppsummering er at Verdibørsen leverer venstrehåndsarbeid. Innslaget blir verken hummer - en professoral diskusjon om verdikonflikter og / eller ulike praksiser nasjonalt og internasjonalt knyttet til møter med mennesker med sterkt alternative forståelsesformer og kommunikasjonsproblemer - eller kanari - en samtale om de utallige forholdene som påvirker og påvirkes av ulike former for tvangsbruk på psykisk helsefeltet.

Pat Metheny

Siden Verdibørsen ikke lenger bruker Pat Metheny-låten de lenge brukte som signatur, får NAPHA-bloggen ta ansvar der også. I dag runder vi derfor av med Methenys hyllest til James Taylor.

Hopp til meny