Møtepunkt for medforsking - konferanse om brukarmedverknad i forsking

Konferansen vert arrangert av forskarar i UH Nett Vest-nettverket som er interessert i/arbeider med medforskingsmetodikk, saman med Høgskulen på Vestlandet (HVL).
Tid og sted

Hotel Alexandra, Nordfjord

19. september kl 16:00 - 21. september kl 14:30

"Målgruppa for konferansen er forskarar og medforskarar med interesse for brukarmedverknad i forsking. Konferansen skal vere eit fagleg møtepunkt mellom forskarar og medforskarar i regionen. Konferansen skal bidra til å styrke kvaliteten i  medforskingsmetodikk og –tenking. Konferansen får derfor ei form som skal legge opp til deltaking, dialog og spenningsfelt. Innleiarar på konferansen er inviterte, og konferansespråket er norsk."

Les mer her.

Relevante artikler:

Ingen treff...