Endret: 05. september 2017
hamarøy

HAR TRO PÅ HOUSING FIRST: -Vi deler gjerne erfaringer med andre små kommuner som ønsker å prøve modellen, sier Oddvar Nordnes og Marte Moen Hovlund fra Hamarøy kommune. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

Håper flere småkommuner vil prøve Housing First

Håper flere småkommuner vil prøve Housing First

Hamarøy er kommunen i Nord- Norge som er først ut med Housing First. Men nå kommer Tromsø og Bodø etter.

-Det er spennende å se om Housing First er liv laga i en kommune med 1800 innbyggere. Og det tror vi det er. Vi har allerede gode erfaringer, sier Oddvar Nordnes, seniorrådgiver i Hamarøy kommune.

Sammen med prosjektleder Marte Moen Hovlund deltok han på prosjektledersamlingen i Housing First- nettverket i Sandefjord i dag.

Hadde egen modell

Ideen om å begynne med Housing First i Hamarøy oppsto i 2015. Kommunen hadde da allerede tatt en tydelig rolle i boligpolitikken, gjennom utviklingen av  Hamarøymodellen.

-Fra 2012 hadde vi, gjennom Hamarøymodellen, skaffet 100 boliger i kommunen, til både vanskeligstilte og ordinært boligsøkende.

Mange bostedsløse

-Da vi fikk kjennskap til Housing First, så vi at modellen rimet godt med det vi var i gang med i Hamarøy, sier Nordnes.

-Samtidig så vi at antall bostedsløse i Hamarøy lå veldig høyt i forhold til antall innbyggere i kommunen. Mange av disse var ungdom under 35 år, sier Hovlund.

Og i dialog med Husbanken, Fylkesmannen i Nordland og Helsedirektoratet ble det besluttet at Housing First var veien å gå.

Brukere blir huseiere

Prosjektet i Hamarøy har i dag tre aktive brukere. En har nettopp kjøpt seg egen bolig, ved hjelp av prosjektet. En annen leier bolig, med en avtale som gjør at han blir eier av boligen etter fem år.

-Vi har ikke veldig høye boligpriser i Hamarøy. Dermed er dette mulig, sier Nordnes.

-Det er utfordrende å endre livene til mennesker som har vært avhengige av rus i mange år. Men vi tror det er smart å starte med å gi dem et hjem, sier Hovlund.

-Når det er på plass, skjer det positive ringvirkninger som preger alt det andre også.

Samarbeid med nabokommuner

Midler kommunen hadde til rusarbeid ble etter hvert omdefinert til å finansiere Housing First. Marte Moen Hovlund leder prosjektet i en 80 prosent stilling. I tillegg har de en erfaringskonsulent ansatt i ti prosent stilling.

-Det spennende nå er at Hamarøy, sammen med nabokommunene Tysfjord og Steigen, skal begynne med en pilot på FACT, forklarer Hovlund.

Ser fram til å få flere Housing First-prosjekter i nord

De tre kommunene samarbeider allerede tett i arbeidet med psykisk helse og rus.

-FACT- prosjektet skal gå hånd i hånd med vårt Housing First-prosjekt. For øvrig ser vi også at Steigen og Tysfjord begynner å snuse på Housing First. Og Tromsø og Bodø er i gang. De er tydelig at flere ser at denne måten å jobbe på bærer frukter, sier Hovlund.

Mens de andre stedene er nordnorske storbyer, er Hamarøy en liten kommune.

-Uansett blir det nok nyttig å kunne dra veksler på hverandres arbeidsmåter, poengterer hun.

Deler gjerne erfaringer med andre småkommuner

Hovlund slår fast at tankesettet til Housing First er likt, uansett om det er mennesker i bygd eller by det er snakk om.

-Det handler om å møte mennesker med respekt og forståelse, og at økt brukerstyring fungerer. Nå håper vi at også flere småkommuner tør å prøve ut Housing First. For det går an også på små steder, og i Hamarøy ser vi effekten allerede!

-Vi deler gjerne erfaringer med andre små kommuner som ønsker å prøve seg!

 

Prosjektledersamling for Housing First-nettverket

Deltakere fra kommunene Molde, Kristiansund, Bærum, Oslo, Elverum, Hamarøy, Moss, Bergen, Stavanger, Ålesund, Sandnes, Tromsø, Sandefjord, samt Husbanken, Helsedirektoratet og NAV var til stede på prosjektledersamlingen i Housing First-nettverket i Sandefjord i dag.

Hamarøy kommune
  • Kommune i Nordland, som strekker seg fra kysten og til svenskegrensen
  • Har rundt 1800 innbyggere
  • Fikk Ideen om å begynne med Housing First i 2015

Kommenter:

Mer om

housing.first organisering.av.tjenester nyheter praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen