Publisert: 02. mai 2017.   Endret: 02. juni 2017
Solfrid Raknes

KLIKK PÅ BILDET OG SE opplæringsfilm om Psykologisk førstehjelp. Filmen viser hvordan man kan bruke verktøyet Psykologisk førstehjelp i samtale med barn og unge, og prinsippene det bygger på i kognitiv atferdstilnærming.

God og rask hjelp til traumatisert ungdom

God og rask hjelp til traumatisert ungdom

Ny studie indikerer nytte av kognitiv atferdsterapi og selvhjelps­materiell på områder som traumer, relasjoner og skoleutfordringer.

En ny pilotstudie har undersøkt hvordan det gikk med traumatiserte ungdommer som lærte å bruke Psykologisk førstehjelp. Det er et lavterskeltilbud med kognitiv atferdsintervensjon med lav intensitet for traumatiserte ungdommer.  

Traumatiske hendelser

Elleve ungdommer i alderen 12 til 16 år deltok i studien. De fikk behandling på Statens barnehus i Oslo, et lavterskeltilbud for barn og unge som har opplevd traumatiske hendelser. Alle deltakerne hadde opplevd seksuell eller annen type vold mer enn én gang, og mange hadde opplevd volden i nære relasjoner. De fikk første behandlingstime få uker etter deres vitneavhør om voldsopplevelsene.

-Lovende resultater

Deltakerne i pilotstudien fikk betydelig færre posttraumatiske symptomer i løpet av intervensjonsperioden. Bedringen holdt seg ett år etter avsluttet behandling. Under og i timene brukte deltakerne Psykologisk førstehjelp, et selvhjelpsverktøy for barn og unge.

-Resultatene er lovende, men det er behov for mer forskning, sier psykolog og hovedforfatter av studien, Solfrid Raknes, til psykologisk.no. Videre understreker hun at dette ikke er en effektstudie, og trekker frem flere begrensninger ved studien:

  • Studien har få deltakere, og ingen gutter
  • Det ble ikke brukt noen kontrollgruppe som intervensjonsgruppa kunne sammenlignes med
  • Utvalget er ikke representativt for alle som er i kontakt med Barnehusene

Raknes utelukker heller ikke at andre ting utenom behandling kan ha fått deltakerne til å bli bedre. Bare det at tiden gikk kan for eksempel ha bidratt til at jentene fikk færre symptomer.

Pilotstudien inngår i doktorgraden hennes. Den er den første som undersøker hvordan deltakere bruker selvhjelpsmaterialet Psykologisk førstehjelp i kortvarige intervensjoner.

I fare for å utvikle PTSD

Deltakerne fikk mellom to og seks behandlingstimer der de brukte Psykologisk førstehjelp i og mellom timene. Behandlingsopplegget var fleksibelt, og tilpasset ungdommenes utfordringer.

Det pekes på at deltakerne i studien før tilbudet om behandling sto i fare for å utvikle posttraumatisk stresslidelse (PTSD), vansker som hemmer barns trivsel, utvikling og evne til å lære. Det å få tidlig hjelp kan være kritisk for å hindre utvikling av videre problemer. Videre skriver de at traumatisert ungdom ikke oppsøker hjelp så ofte som de burde, og at det ikke tilbys nok evidensbasert behandling.

Folkehelseproblematikk

Raknes viser til at angst er et folkehelseproblem, som for mange fører til uførhet. Cirka 80 prosent av de som blir uføretrygdet har hatt psykiske vansker før de ble 18 år.

Raknes mener at det er samfunnsøkonomisk å gi barn og unge lett tilgjengelig, kortvarig hjelp før de har gått lenge med psykiske vansker.

-I alle fall hvis det er slik at en kortvarig, tidlig intervensjon hindrer utvikling av posttraumatisk stresslidelse. Slik kan man også spare hver enkelt ungdom og familie for mye lidelse. Det må mer forskning til for å slå fast at slike intervensjoner har effekt, sier Raknes til psykologisk.no

Røde og grønne tanker

Se også videoen som handler om Frykt og røde og grønne tanker - Psykologisk førstehjelp. En kort film om hvordan du kan bruke hjelpsomme tanker for å bli mer robust følelsesmessig, og bedre rustet til å takle motgang og vanskelige situasjoner på en god måte.

Filmen er produsert på oppdrag fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Uni Helse, Uni Research, i samarbeid med Rådet for psykisk helse og med støtte fra Ekstrastiftelsen.

Regissør: Yana Gorbalenya. Produsent: Eli Gunnvor Grønsdal.

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP
  • Verktøypakke som kan hjelpe barn og ungdom med å takle vanskelige tanker og situasjoner.
  • Selvhjelpsmateriell i tråd med hovedprinsippene i kognitiv terapi.
  • Utviklet i 2010 av psykologspesialist Solfrid Raknes, i samarbeid med en bred referansegruppe.

Kommenter:

Mer om

selvhjelp kognitiv.terapi helsefremming.og.forebygging vitenskapelige.artikler lavterskeltilbud nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen