Endret: 20. mai 2017
solidaritetssenter

SOLIDARITET PÅ DAGSORDENEN: Årets FEANTSA-konferanse foregikk i Gansk european solidarity centre. Over 300 deltakere fra hele Europa var til stede. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

Europeere samles mot hjemløshet

Europeere samles mot hjemløshet

Temaet for årets FEANTSA-konferanse, som nylig pågikk i Gdansk i Polen, var «Kampen mot hjemløshet, solidaritet i aksjon.»

På åpningen slo visepresident i FEANTSA, Ian Tilling, fast at det er viktig for de som jobber med hjemløse, å stoppe opp iblant og reflektere sammen over utfordringer.

-Når vi snakker sammen, kan vi finne løsninger. Samhandling mellom de som jobber med temaene hjemløshet, migrasjon, ungdom, arbeid og tilgang på helsehjelp er bare et utvalg av temaene vi skal diskutere på denne konferansen.

-Det ligger en stor verdi i erfaringene og ekspertisen vi har i nettverket vårt, sa Tilling.

Over 370 deltakere var til stede på konferansen. Dette var personer som jobber direkte med hjemløse, akademikere, forskere, og beslutningstakere på ulike nivå.

Må kjempe mot sosialt stigma

Adam Bodnar, som jobber med menneskerettigheter i Polen, hadde også et innlegg i åpningssekvensen.

-Når det gjelder hjemløse, er det viktigste å kjempe mot sosial stigma. Denne gruppen blir ikke sett av politikere og myndigheter. Media er heller ikke særlig interessert i dem, med unntak av når de kan finne ekstraordinære historier om for eksempel misbruk eller dødsfall knyttet til frost.

-Men vi vet at utfordringene knyttet til hjemløse fordrer konstant konsentrasjon. Det er viktig å kjempe mot det bildet mange har av de hjemløse, slo Bodnar fast.

Toleranse mangler gjerne i praksis

Mange tenker at de er tolerante og vil de hjemløse vel. Men så ser man ofte noe annet i praksis. Et eksempel er den polske byen der det ble foreslått å åpne et offentlig bad for de hjemløse. Da ble det reaksjoner.

-Folk ville ikke ha et slikt sted. Ennå er mange preget av å ha en stereotyp tenkning når det gjelder hjemløse. Dette må vi kjempe imot, påpekte Bodnar.

Mangler klar strategi

I et diskusjonspanel med deltakere fra blant annet Polen, Slovakia og Ungarn ble det trukket frem ulike erfaringer med arbeid med hjemløse i ulike land i Øst-Europa. Det viste seg at det var mange gode tanker og tiltak, og mange som ønsker å jobbe for at denne gruppen skal bli bedre. Det økonomiske er imidlertid et problem, i likhet med samhandling.

-Det er behov for et mye bedre samarbeid mellom myndigheter sentralt og lokalt og lovgivere. Mye kan gjøres, og vi ser at ting blir bedre. Men det er trist at Polen som land ennå ikke har en klar strategi for å redusere antallet hjemløse, påpekte Piotr Olech fra Gdansk.  

Vanskelig å få finansiert aktiviteter

Samme erfaring ser man i Slovakia.

-Vi er ennå i begynnelsen. Ennå er det mye stigma knyttet til hjemløse. Vi har ikke så mange organisasjoner som jobber med dette, det fins ikke mange tjenester. Arbeidet er i hendene på små organisasjoner, som ikke har nok redskaper. Det er veldig vanskelig å få finansiert aktiviteter, slo Zuzana Pohankova, fra Nota Bene Slovakia fast.

-Å få myndighetene til å ta ansvar, er problematisk, sa hun videre.

-Ingen offentlig institusjon ønsker å være ansvarlig for problemet. Og det er ingen menneskerett å ha et hjem. Folk som ikke har et hus blir sett på som late. Og det er veldig få offentlige leiligheter.  

EU gir midler til prosjekter

Laszlo Andor, forhenværendeeuropeisk funksjonær for arbeid og sosialt arbeid i EU, satt også i panelet. Han slo fast at EU gir en god del midler i støtte til land som jobber for å bekjempe hjemløshet.

-Dette blir til verdifulle prosjekter, sa han.

-Vi kan få til store ting med små midler. Man kan øke kunnskapen og kompetansen til de som jobber med hjemløse, og man kan etablere kampanjer for å redusere stigma. Det er viktig å begynne med de mest kritiske områdene, påpekte han .

-Implementering er noe av det vanskeligste

Pohankova fra Slovakia føyde til, helt til slutt på paneldiskusjonen, at de også ser viktigheten av å starte med det mest kritiske.

-Men det vi opplever, er at det ofte er vanskelig å få implementert de gode ideene.  Vi prøver å overtale kollegene våre, og de sosiale tjenestene, om at det man ser fungerer godt i andre land, også er verdt å prøve i Slovakia. At Housing First, og andre gode måter å jobbe på, kan være en vei å gå.

-Men det er ikke alltid like enkelt.

 

FEANTSA
  • Er en europeisk sammenstilling av organisasjoner som jobber med hjemløse
  • Finansiert av EU
  • Har som mål å ende hjemløshet i Europa
  • Ble etablert i 1989
  • Har over 130 medlemsorganisasjoner fra 30 land

Les mer om FEANTSA

Kommenter:

Mer om

bolig housing.first rusproblem.og.psykisk.lidelse empowerment

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen