Publisert: 24. mai 2017.   Endret: 05. september 2017
elverum

HJELPER BOSTEDSLØSE I ELVERUM: -Nesten halvparten av de som er i prosjektet nå har blitt rusfrie. Dette er en spennende måte å arbeide på, sier Lise Toverud og Terje Lindtvedt, som jobber med Housing First i Elverum. (Foto: Privat) 

Hjem Først-prosjektet i Elverum funker

Hjem Først-prosjektet i Elverum funker

Fra fullt kaos til rydda kjøkkenbenk og rusfrihet. Måten de jobber på i Elverum gir resultater.

-Mange har lyst på småbruk. Vi har funnet ut at det er lurt å tidlig informere dem om økonomien, så de skal se hva som er mulig å få til, smiler Terje Lindtvedt, boligsosial koordinator i boligsosialt team, Elverum kommune.

Housing First-prosjektet i Elverum startet arbeidet i 2012.

-Alle har fått den boligen de har ønsket, forteller prosjektleder Lise Toverud, som er ansatt i NAV, i tillegg til å jobbe med Housing First.

Flere som trengte det enn de ante

I starten, da prosjektet begynte, fikk de en aha-opplevelse på alle brukerne som faktisk kunne ha behov for hjelp via prosjektet. Det var langt flere enn de trodde.

- Noen bodde på camping, andre på sofaen hos en kompis. Noen sto i fare for å bli kasta ut der de var. Siden oppstarten har vi nå hatt rundt 20 deltakere, forteller Toverud.

Oppnår tillit

Når de forklarer deltakerne at de selv kan være med å bestemme hvilken bolig de skal flytte inn i, skaper det en slags tillit.

-De blir glade for å få en sånn beskjed. Det signaliserer at vi har tro på dem, noe som igjen gir ringvirkninger, sier Toverud.

I dag har Housing First-prosjektet i Elverum 13 deltakere. Kommunen har kjøpt nye boliger til noen av dem, to deltakere har fått startlån og kjøpt selv, og resten har hatt valgfrihet rundt ledigstilte, kommunale boliger.

Har stadig kontakt

Av de 13 deltakerne som er i prosjektet nå, har seks blitt rusfrie.

- Rusfriheten skyldes ikke bare vårt prosjekt, men også andre tiltak, som vi samarbeider med, forklarer Toverud.

Prosjektmedarbeiderne oppsøker deltakerne der de er. De er ute hele dagen.

-Vi har kontakt med dem alle minst en gang i uka. Bruker så mye tid på hvert besøk som det er behov for, for å løse opp i floka de har akkurat nå.

-Ting kan skje fortere

Og deltakerne kan alltid ta en telefon til hjelperne, om det er noe.

-Psykisk helse har vakttelefon 24 timer i døgnet, og denne kan også prosjektdeltakere bruke utenfor arbeidstid, forteller Toverud videre.

Man opplever det som en fordel å ha ansatte i prosjektet, med tilhørighet både i NAV og psykisk helse.

-Det gjør noen ganger veien lettere å gå. Man kan få ting til å skje fortere.

Masse positive effekter

I Elverum har man evaluert prosjektet og kommet frem til følgende resultater: Bedre livskvalitet og selvfølelse hos deltakerne, færre gjengangere i midlertidig bolig, nedgang i rusinntak. Nesten halvparten av deltakerne de har i dag har nå oppnådd rusfrihet.

-Det er artig å jobbe med deltakerne og se at det vi gjør gjennom Housing First-prosjektet faktisk har effekt. Når vi gir dem tillit og rammer, får vi gode resultater tilbake!

 

Kommenter:

Mer om

bolig housing.first relasjon rusproblem.og.psykisk.lidelse empowerment praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen