Ta i bruk  ny kunnskap for å utvikle tjenestene

Forskningskonferanse 3.-4. oktober 2017

Årlig forskningskonferanse arrangert av NAPHA med samarbeidspartnere.
Påmeldingsfrist 2017: 17. september.
Hvordan ta i bruk ny kunnskap? For ledere og fagfolk som vil utvikle faget og tjenestene.
Tid og sted

Thon Hotel Prinsen, Trondheim

3. oktober kl 09:00 - 4. oktober kl 13:00

Årlig arrangerer NAPHA i samarbeid med KBT Midt-Norge og ROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse), Asker kommune og Høgskolen i Sørøst-Norge en forskningskonferanse i Trondheim.

Konferansen er for ledere og fagfolk i psykisk helse – og rustjenester i kommunene – som jobber med å utvikle det faglige grunnlaget for å skape bedre tjenester for personer med rusproblemer og psykiske lidelser.

Program på årets konferanse (2017) retter seg mot utfordringene med å gjøre bruk av både ny og eksisterende kunnskap i kommunalt psykisk helsearbeid. Det har fått tittelen Utvikling og bruk av kunnskap i psykisk helsearbeid. 

HelseOmsorg21- strategien står det eksplisitt at det er behov for både mer forskning og bedre bruk av eksisterende kunnskap i helse- og omsorgstjenestene i kommunene, og regjeringen har lagt en handlingsplan for å følge opp dette.

Praktisk informasjon:            

Deltakeravgift for 2-dager er kr. 1 200,-. Reise og overnatting betales av den enkelte deltaker. NAPHA inviterer alle deltakere til felles middag den 3.10. Vi har reservert noen hotellrom (pris enkeltrom per natt, frokost inkludert: kr. 1 113,-) på Thon Hotel Prinsen. Vi anbefaler å være tidlig ute med påmeldingen.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på konferansen.  Arrangørene forbeholder seg retten til å prioritere deltakere som hører inn under målgruppen.

Påmelding til konferansen inkl. måltider. Bestilling av hotellrom skjer også via NAPHA. Ta kontakt.

Frist for påmelding var 20. august 2017 og konferansen er nå fulltegnet.                                                                  

 

 

 

Relevante artikler:

Ingen treff...