Velferdskonferansen 2017

• 70 000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole, ifølge Nav
• 1 av 3 unge faller ut av videregående opplæring
• Antall unge uføre øker. Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omkostningene er store både for samfunnet og for de unge det gjelder.
Tid og sted

Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

9. november kl 10:25 - 10. november kl 14:50

Om konferansen:

Velferdkonferansen er en møteplass for ansatte i Nav og attføringsfeltet, forskere, politikere, brukerorganisasjoner, fagbevegelse og arbeidsgiverorganisasjoner, og andre med interesse for velferdsspørsmål. Her får du de gode eksemplene som kan inspirere deg i din jobb der du er, samtidig som du får et overordnet perspektiv på feltet og arbeidet du gjør.

Arrangør: JobbAktiv

Her finner du program og lenke til påmelding.

Relevante artikler:

Ingen treff...