Nasjonal nettverkssamling for psykologer kommunene 2017

Onsdag 8. november og torsdag 9. november arrangerer Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), på oppdrag fra Helsedirektoratet, nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene.
Tid og sted

Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

8. november kl 09:00 - 9. november kl 15:30

Onsdag 8. november er temaet «Psykologen som behandler i kommunen». Dagen veksler mellom plenumsforelesninger, paneldebatt og parallellsesjoner. Filosof Arne Johan Vetlesen innleder med «tanker om psykologens samfunnsmandat i vår tid». Det blir debatt om «Når blir det for mye behandling? Er psykologer i kommunene bare et gode?». Etter lunsj vil jurist i psykologforeningen Christian Zimmermann belyse juridiske utfordringer knyttet til kommunalt arbeid, før dere kan velge mellom seks ulike parallellsesjoner.

Torsdag 9. november er temaet «Balansegangen mellom behandling og andre oppgaver i kommunen». Åste Herheim, som har bakgrunn fra Helsedirektoratet og nå er psykolog i Drammen kommune, innleder dagen med å snakke om dagens tema. Ulike foredragsholdere vil angripe temaet fra sine ståsteder. Dagen avsluttes med en samtale mellom fagsjef i psykologforeningen Andreas Høstmælingen og psykolog og filosof Ole Jacob Madsen, før filosof Henrik Syse runder av konferansen med å snakke «om å ta valg – og bygge på verdier» .

Nettverkssamlingen er søkt godkjent som spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet.

Her finner du program.

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2017

HER KAN DU MELDE DEG PÅ

Påmeldingsskjema til parallellsesjonene sendes ut etter påmeldingsfristen 1. oktober.

Deltakeravgift:

Ved påmelding før 10. august 2017: kr 950,- per dag

Ved påmelding etter 10. august 2017: kr 1150,- per dag

Middag 8. november: 3-retters festmiddag: kr 500,-.

Ved spørsmål angående program og faglig innhold, ta kontakt med prosjektleder Ellen Margrethe Hoxmark, ellen.hoxmark@napha.no. Ved andre spørsmål, ta kontakt med Lisbeth Christensen på kontakt@napha.no.  

Relevante artikler:

Ingen treff...