Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning

Avdeling for pedagogikk og sosialfag ved Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Lillehammer) i samarbeid med høgskolens forskningssentre «Barns og unges kompetanseutvikling» (BUK) og «Senter for innovasjon i tjenesteyting» (SIT) inviterer til nasjonal forskningskonferanse om brukermedvirkning i forskning/medforskning 16. – 17. oktober 2017.
Tid og sted

Lillehammer Hotell

16. oktober kl 11:00 - 17. oktober kl 14:30

Som plenumsforelesere til konferansen kommer to av verdens fremste forskere på temaet: Diana Rose, som er «Professor i user-led research» ved King’s College og Mary Kellett, som er «Professor of childhood and youth» ved Open University.

Les mer her.

Relevante artikler:

Ingen treff...