Hva gjør vi med volden?

Hvordan håndterer hjelpe- og kontrollapparatet vold i nære relasjoner?
Tid og sted

Auditorium Athene 1, Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46, Oslo

29. november kl 08:30 - 29. november kl 16:00

På konferansen presenteres fersk forskning om vold i nære relasjoner og måten det håndteres på av offentlige instanser. På programmet står blant annet:

  • Hvordan samarbeider krisesentre og andre hjelpetjenester i saker om vold i nære relasjoner?
  • Hvordan blir barn som kommer til Barnehus fulgt opp?
  • Hvordan jobber kommunene med vold i nære relasjoner?
  • Hvordan håndterer politiet vold i nære relasjoner?
  • Hvordan opplever foreldre og barn med minoritetsbakgrunn møtet med hjelpeinstansene?
  • Hvordan håndterer rettsapparatet vold i nære relasjoner?
  • Hvordan håndterer voldsutsatte grov vold i parforhold, når de ikke ber om bistand fra hjelpe- eller rettsapparat?

Arrangører er Velferdsforskningsinstituttet NOVA og NKVTS.

Les mer her.

Relevante artikler:

Ingen treff...