Toppmøte om musikkterapi i rus- og psykisk helsefeltet

Hvordan skal fagfeltet jobbe videre?
Tid og sted

Levinsalen, Norges Musikkhøgskole, Oslo

9. november kl 12:00 - 9. november kl 15:30

Nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi i rusfeltet inviterer til toppmøte i samarbeid med NAPHA og Norsk forening for musikkterapi.

Nettverket inviterer til et toppmøte for å få råd og innspill til hvordan vi som fagfelt skal arbeide videre. Nettverket består av Norges musikkhøgskole, Universitet i Bergen, Kompetansesenter rus – region øst, vest, midt og Oslo, Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.

Til toppmøtet vil ledere, fagfolk, forskere og brukerorganisasjoner i Oslo og omegn bli invitert.

Les mer her.

Relevante artikler:

Ingen treff...