Publisert: 17. august 2017.   Endret: 17. august 2017
F.v. Kjetil Orrem, Kristin Trane og Roald Lund Fleiner

KOR SKA VI REIS? F.v. Kjetil Orrem, Kristin Trane og Roald Lund Fleiner trenger din hjelp til å finne ut hvilke kommunale lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus NAPHA skal besøke. Ikke til stede fra prosjektgruppa da bildet ble tatt: Gry Strøm. FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/napha.no.

Hjelp oss å finne gode lavterskeltilbud

Hjelp oss å finne gode lavterskeltilbud

NAPHA skal lage temahefte om gode kommunale tilbud til mennesker med milde til moderate psykiske utfordringer, som er gratis, uten ventetid, enkelt å kontakte og ikke krever henvisning.

-Ifølge en SINTEF-rapport går bare 11 prosent av ressursene innen psykisk helse og rus i kommunene til voksne innen det såkalte hovedforløp 1. Samtidig svarer mange kommuner i undersøkelsen at de mener de har gode tilbud til denne gruppa. Vi ønsker å komme i kontakt med disse kommunene, sier faglig rådgiver i NAPHA, Kristin Trane.

Hva vi ser etter

NAPHA skal lage et hefte om kommunale lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus, som blir ferdig neste sommer. For å vite hva som skal til for å bli med i heftet viser Trane til kriteriene som stilles til lavterskeltilbud i psykisk helseveilederen Sammen om mestring.

-Der fremheves blant annet at tjenesten gir direkte hjelp uten henvisning eller ventetid. At tilbudet er gratis, har høy grad av brukerinvolvering og åpningstider tilpasset målgrupper og formål, er andre sentrale faktorer. Det bør også være lett tilgjengelig, for eksempel med nettsider som tydelig forteller hvordan man tar kontakt, sier hun.

Samarbeid med fastleger

Hun trekker også frem til primærhelsemeldingen, der brukerorganisasjonene pekte på at fastleger er for dårlig integrert i resten av den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

-Tilbud som samarbeider godt med fastleger, NAV eller frisklivssentraler ønsker vi også tips om, sier Trane.

Kommunenes hovedansvar

Hun understreker samtidig at man kan ta kontakt uten å tilfredsstille samtlige kriterier.

-Vi er interessert i flest mulig tips, da vi ønsker å beskrive et mangfold av tilbud som igjen kan inspirere andre kommuner til å utvikle sine tilbud, sier hun.

I Sammen om mestring står det at kommunene bør ha hovedansvaret for å ivareta personer med psykiske helse- eller rusproblemer, som forventes å bli milde og kortvarige.

Tips NAPHA, eller få mer informasjon om temaheftet, ved å kontakte enten Kristin Trane eller Kjetil Orrem.

HOVEDFORLØP 1

Omfatter psykisk helse- og rusproblemer som forventes å være milde og kortvarige.

Eksempler er nyoppstått angst eller depresjon av mild til moderat grad, og selvskading uten samtidig personlighetsforstyrrelse.

Kilde: Sammen om mestring.

Kommenter:

Mer om

nyheter lavterskeltilbud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen