ADHD Norge arrangerer fagkonferanse i Oslo Konserthus, Lille Sal 18. oktober kl 9-15:45. Tema er en statusoppdatering for diagnosen ADHD. Hvordan vet vi at det er ADHD? Finnes ADHD i hjernen? Hva vet vi om ADHD i dag? Foredragsholderne er Geir Øgrim, Kari Lossius, Cecilie Lilleseth Roverudseter og Edmund Sonuga-Barke (UK). Dagen blir avsluttet med en panelsamtale ledet av komiker og journalist Espen Thoresen.

Info om påmelding og program.

">

Status ADHD- hvor står vi nå

Tid og sted

Oslo konserthus

18. oktober kl 09:00 - 18. oktober kl 15:45

ADHD Norge arrangerer fagkonferanse i Oslo Konserthus, Lille Sal 18. oktober kl 9-15:45. Tema er en statusoppdatering for diagnosen ADHD. Hvordan vet vi at det er ADHD? Finnes ADHD i hjernen? Hva vet vi om ADHD i dag? Foredragsholderne er Geir Øgrim, Kari Lossius, Cecilie Lilleseth Roverudseter og Edmund Sonuga-Barke (UK). Dagen blir avsluttet med en panelsamtale ledet av komiker og journalist Espen Thoresen.

Info om påmelding og program.

Relevante artikler:

Ingen treff...