Introduksjonskurs i Feedbackinformerte tjenester (FIT)

FIT (Feedback informerte tjenester), er en praksis som hjelper tjenestene med hva de trenger å forbedre og endre seg på. Det gir også brukerne en mulighet til å si i fra hvis det er ting som ikke fungerer godt nok.
Tid og sted

KS-Agenda Møtesenter, Haakon VII's gt. 9, Oslo

27. september kl 10:00 - 27. september kl 15:00

KS arrangerer seminar om feedback-informerte tjenester med psykolog Birgit Valla.

Plan for dagen:

- Hvorfor benytte seg av Feedback Informerte tjenester (FIT)
- Hvordan bruker man tilbakemeldingsskalaene ORS/SRS i daglig arbeid, inkl. bruk av datasystem
- Implementering i virksomheten - ledelse
 
Deltagerne skal etter denne dagen kunne bruke ORS/SRS i sitt daglige arbeid og ha kunnskap om viktige faktorer for vellykket innføring i egen tjeneste/prosjekt.

Relevante artikler:

Ingen treff...