Mentaliseringsbasert miljøterapi (MBT-M) 2017

Det overordnete læringsmålet er å fremme deltakernes kompetanse i hvordan mentaliseringsmodellen kan implementeres i miljøterapeutiske sammenhenger.
Tid og sted

Villa Sult, Oslo

17. oktober kl 09:00 - 19. desember kl 16:00

Det betyr gode kunnskaper om mentalisering og mentaliseringssvikt og den betydning dette har for mental helse og psykopatologi. Det legges vekt på de vanligste formene for psykiske lidelser og atferdsvansker som man finner innenfor behandlings- og omsorgsinstitusjoner. Det betyr også ferdigheter i samspillet mellom klienter og profesjonelle i miljøterapeutiske institusjoner, slik det utspiller seg i topersonersforhold, i grupper og innenfor institusjoner som helhet. Det legges også opp til læring gjennom mentaliseringsbasert veiledning på egne miljøterapeutiske erfaringer. 

Tid: 17. oktober, 1. og 2. november, 18. og 19. desember, kl. 09.00-16.00

Sted: Villa Sult, Kruses gt 8, Oslo

Underviser: Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt

 

Les mer her.

 

Relevante artikler:

Ingen treff...