Vil ha mer vekt på venner og familie i psykisk helsearbeid

Publisert: 31. august 2017
Oppdatert: 31. august 2017
Tone Larsen Hoel (t.v.) og Anne Grethe Erlandsen

FIKK ANBEFALINGER: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (t.h.) mottar anbefalinger om å involvere pårørende mer i psykisk helsetjenestene, fra seniorrådgiver i Erfaringskompertanse, Tone Larsen Hoel, tidligere denne uken. FOTO: Hilde Hem/erfaringskompetanse.no.

FIKK ANBEFALINGER: Statssekre...

Vil ha mer vekt på venner og familie i psykisk helsearbeid

Slutt på å se pårørende som brysomme, mer vekt på familie- og pårørendearbeid i psykisk helseutdanningene og et mer fleksibelt lovverk. Det er blant anbefalingene fra Toppmøte 2017.

-Vi vet blant annet ut fra forskning at fokus på hele familien gir bedre resultater for bedringsprosessen til den som har helseproblemene. NAPHA sitt ståsted er at hjelpen så langt det er mulig må gis der folk lever livene sine, og det er ofte i nærhet, eller samspill med pårørende, sier NAPHA-rådgiver Gretha Evensen.

-Anerkjennes og benyttes mer

Hun er derfor fornøyd med anbefalingene som Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse denne uken overrakte statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Anbefalingene er en sammenfatning av råd fra rundt 100 Toppmøte 2017-deltakere. De representerer sentrale bruker- og pårørendemiljøer, utdanningsinstitusjoner, fagorganisasjoner, forskermiljøer, politikere, helsebyråkrater og ansatte i psykisk helsetjenestene.

Fire anbefalinger til myndighetene kom ut av møtet. Blant disse var at det er behov for å utvide det sterke individfokuset innen psykisk helsefeltet til å også omfatte brukerens familie og nettverk.

-Det er behov for å arbeide med holdninger og stigma innen rus og psykisk helse, inkludert fordommer mot pårørende som «brysomme». Brukeres og pårørendes kunnskap bør anerkjennes og benyttes mer, er den første anbefalingen.

-Bli tryggere

Videre mener Toppmøte-deltakerne at fagpersoner trenger praktisk kompetanse i å involvere familien, ta vanskelige samtaler og å snakke med barn.

-Det trengs verktøy, metoder og rutiner for pårørendeinvolvering. Fagpersoner trenger økt kunnskap om lovverk og andre faggruppers kompetanse for å bli tryggere til å samarbeide med pårørende og familier, står det i andre anbefaling.

Må ikke straffe seg økonomisk

Det må ikke straffe seg økonomisk for tjenestene å prioritere tid på å jobbe med brukernes nettverk, mener deltakerne. Tredje anbefaling er at de ulike tjenestene må samarbeide bedre om å involvere pårørende, og at det trengs fleksible og tilgjengelige tjenester, inkludert psykososiale tiltak. Forebygging, lavterskeltilbud, døgnkontinuerlig tilgjengelighet og tidlig intervensjon bør prioriteres, mener de.

Frykter lovbrudd

Et kjent problem er at tjenesteutøvere kvier seg for å involvere pårørende av frykt for å bryte taushetsplikten.

-Lover og overordnende føringer bør tilpasses så pårørende og familiearbeid får økt fokus. Dagens lovverk kan oppleves som en hindring for å ivareta barn som pårørende. Formelle rettigheter for barn kan bidra til at de i økt grad ses, snakkes med og ivaretas, lyder fjerde og siste anbefaling.

Gode forutsetninger i kommunen

-Forutsetningene for nettverksorientert arbeid er spesielt gode i kommunene, siden de jobber langsiktig og gir hjelpen der folk bor, mener Gretha Evensen.

Hun sier at NAPHA støtter at en gjennomgang av rammeverk, refusjonsordninger og økonomi kan gi bedre rammevilkår for pårørendearbeid.

-Vi ser særlig et behov for kunnskap om- og erfaring i tolkning av lovverk. Vi erfarer at bekymring for å bryte taushetsplikten hindrer helsearbeiderne i å gi god hjelp, sier Evensen.

-Vi erfarer at bekymring for å bryte taushetsplikten hindrer helsearbeiderne i å gi god hjelp, sier NAPHA-rådgiver Gretha Evensen.

Kommenter:

Mer om

nyheter pårørende barn.som.pårørende

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen