Ansvar i eget liv - håp og muligheter

Brukerkompetanseforum i samarbeid med Fagavdelingen,Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (KPR) STHF, arrangerer fagdag med erfaringskunnskap.
Tid og sted

Vrangfoss konferansesenter, Sykehuset Telemark

5. oktober kl 09:00 - 5. oktober kl 15:30

Målgruppe: Ansatte i Sykehuset Telemark og i kommunene i Telemark som samarbeider med mennesker med psykiske helseutfordringer og evt rusproblematikk, representanter for brukerorganisasjonene

Tid og sted: 5. oktober 2017, Vrangfoss konferansesenter, Sykehuset Telemark

Påmeldingsfrist: 25. september 2017

Mer informasjon og program finner du her.

 

Relevante artikler:

Ingen treff...