Feedback-informerte tjenester (FIT)

Kurset passer til både nye og gamle brukere av FIT.
Tid og sted

Utsikten Hotell, Kvinesdal

12. oktober kl 09:00 - 12. oktober kl 15:30

FIT (Feedback informerte tjenester) er en praksis som hjelper tjenestene med hva de trenger å forbedre og endre seg på. Det gir også brukerne en mulighet til å si ifra hvis det er ting som ikke fungerer godt nok.

Plan for dagen:

  • Hvorfor benytte seg av Feedback Informerte tjenester (FIT)
  • Hvordan bruker man tilbakemeldingsskalaene ORS/SRS i daglig arbeid, inkl. bruk av datasystem
  • Implementering i virksomheten - ledelse

Deltagerne skal etter denne dagen kunne bruke ORS/SRS i sitt daglige arbeid og ha kunnskap om viktige faktorer for vellykket innføring i egen tjeneste/prosjekt.

Tid og sted: Torsdag 12. oktober 2017, Utsikten Hotell, Kvinesdal

Påmeldingsfrist: 8. oktober 2017

Les mer her.

Relevante artikler:

Ingen treff...