Musikken virker! - Musikk som aktivitet i rus- og psykisk helsearbeid

Publisert: 28. september 2017
Oppdatert: 29. september 2017
Wigdis Sæther i NAPHA

MELODIØST SAMARBEID: - Å benytte musikk som verktøy i forhold til folk som sliter psykisk og/eller med rus kan være effektfullt, sier Wigdis Sæther i NAPHA. KoRus og NAPHA står som initiativtaker og arrangør av temadagen.

MELODIØST SAMARBEID: -...

Musikken virker! - Musikk som aktivitet i rus- og psykisk helsearbeid

- Musikk kan være et nyttig redskap innen feltet rus og psykisk helse, sier Wigdis Sæther i NAPHA.

Sæther er en av initiativtakerne til en temadag om musikkens virkning.

- Vi ønsker å få fram hvordan man praktisk kan anvende musikk når man jobber med rus – og psykiske helseproblemer, sier Wigdis Helen Sæther. Hun er faglig rådgiver i NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) og førstelektor ved NTNU, institutt for psykisk helse.

Sammen med Sigrid Rohde, rådgiver i KoRus (Kompetansesenter rus - Midt-Norge, seksjon Nord-Trøndelag) er hun prosjektleder og har jobbet fram programmet til temadagen om musikk som aktivitet i rus- og psykisk helsearbeid. Arrangementet går av stabelen 23. november i Trondheim.

- At musikk blir brukt innen rus og psykisk helse-feltet er ikke helt nytt, men NAPHA og KoRus ønsker å tydeliggjøre det og ikke minst å løfte fram hva musikere kan bidra med, sier Sæther.

Her finner du programmet til temadagen.

Dokumentert virkning

Nasjonal faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet foreslår at det tilrettelegges for bruk av musikkterapi i behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet for pasienter som ønsker dette. Kvalitativ forskning viser at med god tilrettelegging og oppfølging kan mange brukere ta musikken med seg ut av terapirommet og inn som en mestringsressurs i hverdagslivet.

At musikk har positiv innvirkning på den mentale helsa, har også Hans Petter Solli vist i sin doktorgradsavhandling ved Griegakademiet. Han har studert pasienters erfaringer med musikkterapi på lukket psykiatrisk avdeling, og fant at de gjennom musikken blant annet opplevde frihetsfølelse. Flere fortalte at musikkterapi hjalp dem å bygge en mer positiv selvfølelse og positiv identitet.

- Det er flott at musikkterapi har blitt en del av behandlingen innen rus og psykisk helse. Det finnes imidlertid ikke så mange musikkterapeuter, og det er også behov for musikk som aktivitet utenfor terapirommet. Miljøterapeuter og andre som jobber innen psykisk helse og rus kan bidra til opplevelse av mestring i samarbeid med musikkpedagoger og musikere. Dette er nye samarbeidsarena som det er verd å satse på, tilføyer Sæther.

En del av medisinfri behandling

Legen Hanne Berg, musikkgruppa Placebo, Kulturpatruljen fra Namsos og musikkgruppa ved «Ta plass Kulturverksted» i Trondheim er noe av det som står på programmet på temadagen.

Tanken med arrangementet er både å spre kunnskap om hvordan musikk virker helsefremmende og forebyggende, og i et lengre perspektiv, bidra til at musikk blir inkludert som et ledd i forebygging og behandling av rus – og psykiske helseproblemer.

- Målet med dagen er å skape inspirasjon og engasjement, samt gjennom noen eksempler synliggjøre hvordan musikk kan brukes i praksis. Jeg håper det kommer ledere på temadagen som tenner på denne måten å jobbe på. Musikk som aktivitet, om det er bandøving, kor eller annet, kan være en del av tilbudet til de som velger medisinfri behandling, sier Wigdis Helen Sæther i NAPHA.

 

Påmelding:

Temadagen foregår i Statens hus i Trondheim 23. november, kl. 9.00 til 14.00 (Registrering fra kl. 8.00). Meld deg på her! Det er gratis å delta. Påmeldingsfristen er 16. november. Programmet for dagen.

Målgruppe:

Ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene, NAV, oppvekst, kultur, spesialisthelsetjenesten, bruker- og pårørendeorganisasjoner, eller andre interesserte som er opptatt av gode, alternative aktivitetstilbud til personer med rus, og/eller psykiske helseproblem. 

Kommenter:

Mer om

kunst.og.kultur kropp.i.psykiskhelsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen