Mørketidskonferanse 2017

Temaene for konferansen retter seg mot utfordringer den eldre delen av befolkningen
står i når det gjelder psykisk helse- og rusrelaterte problemstillinger.
Tid og sted

Tromsø, Radisson Blu

23. november kl 09:30 - 24. november kl 14:00

Hjertelig velkommen til den tredje Mørketidskonferanse i Tromsø!

Helseproblemene vil i stor grad være som i befolkningen for øvrig, men opplevelsene og konsekvensene av dem, vil kanskje være forskjellig i denne aldersgruppen. Det ønsker vi å finne ut av gjennom en slik konferanse. Vi ønsker at formidlingene fra de som erfarer psykisk helse og rusproblemer, pårørende og fagmiljøene skal synliggjøre noe av det mangfoldet vi står i.
Konferansen arrangeres av Norsk sykepleierforbund og NSF` s faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (NSF-SPoR).

 For påmelding og program følg linken her: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3500424/10513

 

Relevante artikler:

Ingen treff...