Nasjonal fagdag om "Overgrep mot gutter og menn"

I dag vet vi at gutter og menn utsettes for seksuelle overgrep i stor skala. Hvordan kan vi forebygge nye overgrep, myter og kjønnsstereotypier? Tabu og taushet preger fortsatt temaet.
Tid og sted

Trondheim, Hovedbibliotek

16. oktober kl 10:00 - 16. oktober kl 17:00

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO), arrangerer fagdag om utsatte gutter og menn.

Der har vi samlet slike sterke røster - både menn som selv har erfaring med overgrep og dyktige fagpersoner som har arbeidet med dette som fokus.  Vi trenger sterke stemmer som viser oss at det er mulig å bearbeide skadevirkningene og gjenopprette et godt liv.

Vedlagt er program og lenke til påmelding på Deltager.no

Relevante artikler:

Ingen treff...