Veiviseren integreringsmodell

Mange kommuner har nå bosatt flyktninger, og ulike etater, næringsliv og organisasjoner er involvert i integreringsarbeid. Samhandling, systematikk og langsiktighet er viktige faktorer for å utvikle en god integreringsprosess og forebygge sosial ekskludering.
Tid og sted

Scandic Sarpsborg

7. desember kl 09:00 - 7. desember kl 16:00

Veiviseren Integreringsmodell (VI-modellen) inneholder arbeidsmetoder og styringsverktøy som på en systematisk måte vil bidra til å utvikle og kvalitetsforbedre det lokale integreringsarbeidet. VI-modellen er enkel å bruke, samt lett å tilpasse lokale behov og forutsetninger.

Målsettingen med seminaret er å inspirere ulike aktører i lokalsamfunnet som arbeider med integrering og inkludering til å styrke det tverretatlige og tverrfaglige samarbeidet, samt sette fokus på kvalitetsutvikling av lokale integreringsprosjekter.

Målgruppen for seminaret er aktører innen offentlige etater, barnehage, skoler, flyktningkonsulenter, NAV, barnevern, helse, samt næringsliv, lag og organisasjoner, politikere m.fl.

Påmeldingen er nå åpen for årets to siste seminarer om Veiviseren Integreringsmodell, i Sarpsborg og Molde. Høsten 2016 og våren 2017 ble det avholdt seminarer i Bergen, Trondheim, Hamar, Bodø, Stavanger, Ålesund, Førde, Sandefjord, Kristiansand og Tromsø.

Tid og sted: 7. desember 2017, Scandic Sarpsborg

Mer informasjon og påmelding her.

Relevante artikler:

Ingen treff...