Nasjonal inspirasjonskonferanse om ACT og FACT-team

Helsedirektoratet arrangerer en nasjonal inspirasjons- og erfaringskonferanse om ACT og FACT-team for å dele erfaringer og kunnskap om behandling og oppfølging i tverrfaglige aktivt oppsøkende samhandlingsteam etter ACT og FACT-modellene.
Tid og sted

Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo sentrum

11. desember kl 10:00 - 11. desember kl 17:00

Målgrupper for konferansen:

  • ansatte og ledere i ACT- og FACT-team
  • bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse- og rusfeltet
  • fagpersoner og beslutningstakere i kommuner og helseforetak som ønsker å lære mer om ACT- og FACT-modellene
  • psykisk helse- og rusrådgiverne hos Fylkesmannen, kompetansemiljøer og andre

 Mer informasjon og påmelding finner du på Helsedirektoratet sine nettsider: https://helsedirektoratet.no/konferanser/Nasjonal-inspirasjonskonferanse-om-ACT-og-FACT-team#mål-for-konferansen

 

Relevante artikler:

Ingen treff...