Nettverksseminar 2017: Samisk kulturforståelse i helse- og sosialtjenesten i det sørsamiske området

Samisk helse- og sosialfaglig nettverkseminar er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere i sørsamisk område, og en viktig arena for kunnskapsformidling og -utveksling, samt nettverksbygging.
Tid og sted

Quality Airport Hotel Værnes på Stjørdal

11. desember kl 11:00 - 12. desember kl 13:00

Tema for årets seminar:

Tema for begge dagene av seminaret er «Aktuelle helsefaglige aktiviteter og satsninger for sørsamisk område» som følges opp med ulike foredrag om tiltak og prosjekter knyttet til det sørsamiske området.

Laila Daerga fra Universitetet i Umeå presenterer sitt doktorgradsarbeid  ”Att leva i två världar – hälsoaspekter bland renskötande samer”.
Tove Mentsen Ness fra Nord universitet presenterer sitt doktorgradsarbeid «Hjemmesykepleie i spredtbygde strøk. Historier fra sørsamiske eldre personer som bor alene og deres sykepleiere».
Elisabeth Gerhardsen fra SANKS foreleser om «Når krenkelser går i arv». Foredraget handler om psykiske følger SANKS ser som et ledd av fornorskningen, og det presset mange samer kjenner på knyttet til kultur, levemåte, næring, språk osv.
SANKS v/Per Martin Westerfjell og Truls Weissner kommer og snakker om SANKS sine strategier i sørsamisk område.

Program under utarbeidelse.

Seminarets hovedmål: Å bidra til tilrettelagte helse- og sosialtjenester for samer i sørsamisk område.

Delmål:       

Å videreutvikle og videreføre samisk kompetansenettverk i sørsamisk område.

Å dele erfaringer og kunnskap om samisk kultur i yrkesutøving.

Å gi deltagerne en faglig utvikling.

Målgruppe:

Personer som har eller er interessert i samisk kulturforståelse i helse- og sosialfaglig arbeid.

Fagfolk som har behov for økt kompetanse i samisk kulturforståelse.

Fagansvarlig er ressursgruppa for nettverket bestående av Inger Marit Eira-Åhrèn, Ingrid Jåma, Sara Bransfjell og Anne Lajla Westerfjell Kalstad sammen med Aajege.

Invitasjonen til seminaret går til aktuelle personer i sørsamisk område med praksis/er under utdanning innenfor helse- og sosialfag. Opphold for seminaret dekkes av arrangør med inntil 15 deltagere etter avtale. Vi oppfordrer kursdeltagere til å søke sin arbeidsgiver om å delta på seminaret, opphold, og til dekking av reiseutgifter. For de som ikke får dekket reiseutgifter, vil vi etter søknad, forsøke å gi noe reisestøtte.

Påmelding innen 7. november

Du som vil delta fyller ut påmeldingsblankett (last ned HER) som returenes til Aajege v/ Toini Bergstrøm, eventuelt på mail: toini.bergstrom@stfk.no. Ved spørsmål kontakt Toini Bergstrøm på tlf. 72 41 93 00, mobil 90 72 35 13 eller mail. Se også www.aajege.no for oppdatering av informasjon.

Relevante artikler:

Ingen treff...