Publisert: 08. november 2017.   Endret: 13. november 2017
Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, Universitet i Oslo

Filosof Arne Johan Vetlesen om psykologenes samfunnsmandat i vår tid

Filosof Arne Johan Vetlesen om psykologenes samfunnsmandat i vår tid

Arne Johan Vetlesen, filosof, snakker om «den moderne psykologiens blindflekker». I individualismens tid overses årsaker som ligger utenfor den enkelte, sosiale strukturer som bidrar til psykisk helse eller uhelse. Se opptak av foredraget på Napha.no.

I åpningsforedraget på Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2017 betrakter Arne Johan Vetlesen sammenhenger mellom samfunnets orientering mot nyliberalisme og eventuell økning av psykiske lidelser i vår tid.

Individet og samfunnet

Individet har fått stadig større frihet, men samtidig et krav om å møte storsamfunnets forventninger og forvalte friheten ansvarsfullt. Hva blir konsekvensene? Psykiske lidelser defineres annerledes enn tidligere, og psykologenes rolle er i forandring.

Se Vetlesens foredrag i NAPHA-TV: Her finner du også opptak av flere foredrag og paneldebatt fra første dag av Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2017. 

Tema for konferansen var psykologenes rolle i kommunenes behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Se fullt program for de to dagene 8. -9. november.

(Opptaket vil være tilgjengelig i en mnd.)  

 

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen