Endret: 23. november 2017
Kulturpatruljen opptrådde på temadagen

Kulturpatruljen: (bakerste rad fra venstre) Jan-Tore Sylten, lærer Ronny Grannes, Torbjørn Kirkhus, Ann Cathrine Hunndestad og foran: Vibeke Anny Mikalsen, Hilde Wold og Tina Kvam Furset gjorde inntrykk med sine selvskrevne tekster og supertrøkk både vokalt og instrumentalt.

- Musikk er sentralt for psyken

- Musikk er sentralt for psyken

– Musikk styrker identitet, trigger gode minner og forløser følelser, sa lege Hanne S. Berg under temadagen «Musikken virker!»

I overkant av 60 personer hadde samlet seg til temadagen «Musikken virker! - Musikk som aktivitet i rus- og psykisk helsearbeid», som ble holdt i Statens hus i Trondheim. Det var NAPHA i samarbeid med KoRus som arrangerte dagen.

– Musikken hadde en sterk posisjon på de medisinske fakultetene og i fagutøvelsen fram til midt på 1500-tallet, men så beveget medisinen seg bort fra musikken. Vi vet at musikk har positiv innvirkning på oss både nevrologisk og hormonelt, motorisk, kognitivt, sosialt og psykisk, så det på tide å løfte musikken fram igjen, slo Hanne S. Berg fast. Hun viste samtidig til at Helsedirektoratet anbefaler musikkterapi som behandlingsform i nasjonale, faglige retningslinjer for både psykose og rusavhengighet og avrusning.

Berg er lege og allmennmedisiner og jobber også med å undervise helsepersonell i hvordan musikk kan brukes som metode i daglig omsorg.

Forskjell mellom liv og død

I tillegg til fagfolk som Berg, og musikkterapeut Jens Petter Grønnesby, var mye av programmet for dagen viet folk som kjenner på kroppen at musikk har helsefremmende verdi.

– Musikken har betydd forskjellen mellom liv og død for meg. Vi skriver tekster og melodier selv og skriver rett og slett av oss en del av «skjiten», sier Hilde Wold som har vært en aktiv del av Kulturpatruljen de siste to årene.

Kulturpatruljen er et kurs for kreativ ungdom mellom 15 og 25 år som er utenfor skole, utdanning eller ordinært arbeidsliv. På konferansen stilte de med egenskrevne låter og imponerte salen med kraft og musikalitet.

– Hadde det ikke vært for Kulturpatruljen så hadde jeg bare sittet hjemme. Jeg hadde ikke trua på meg selv før jeg begynte her og hadde ikke noen arena der jeg fikk brukt meg selv. Det har jeg nå, slår Vibeke Anny Mikalsen fast.

Også «Ta plass – kulturverksted» som er drevet av Stiftelsen KIM-senteret, og har unge voksne som målgruppe, bidro positivt til dagen.

– Da jeg kom inn i «Ta plass – kulturverksted» fant jeg ut at jeg mestret mye mer enn jeg trodde var mulig, sier Johannes Golis.

Bandkollega Rune Eriksen tilføyer: – Det betyr mye å komme på settet og møte de andre. «Ta plass – kulturverksted» fyller et tomrom og gir meg energi.

Traff blink

I tillegg til brukerrepresentanter var det ansatte fra blant annet BUP, Mental helse, ulike DPSer og rus-, psykiatri- og kulturfeltet i kommunal sektor, med flere, som deltok. Arrangør Sigrid Rohde fra KoRus er svært fornøyd med dagen.

– Det er god og brei interesse for dette temaet og vi har fått fram mange viktige tanker og innspill. Temadagen er en del av et forprosjekt om «Musikken virker!» og nå skal vi stake ut veien videre. Det er helt klart behov for bedre samhandling med «Musikken virker!» som overskrift, sier Rohde.

Deltaker Ole Johan Aune fra BUP Lian, kommenterer dagen i forbifarta:

– Dette har vært veldig inspirerende! Innslagene har truffet både i magen og i ryggmargen. Vi går ut herfra med et sterkt ønske, og en intensjon om, å ta musikk mer i bruk i vår virksomhet.

Om temadagen:

Temadagen «Musikken virker! - Musikk som aktivitet i rus- og psykisk helsearbeid» ble arrangert 23. november i Trondheim. NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) og KoRus (Kompetansesenter rus - Midt-Norge, St. Olavs hospital, seksjon Nord-Trøndelag) var initiativtakere og arrangører for temadagen.

- Det på tide å løfte musikken fram igjen i medisinfaget, sa lege Hanne S. Berg.
Ta plass - Kulturverksted gledet salen med musikkinnslag under temadagen. Her representert ved, fra venstre, lærer Øyvind Fjørtoft Engen, Ida Therese Kalland, Rune Eriksen, Aina Grønning og bak står Johannes Golis.

Kommenter:

Mer om

psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt kunst.og.kultur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen