Endret: 15. desember 2017
12212190 hjerte

TILBUD: I høst har de startet opp en selvhjelpsgruppe med fokus på recovery.(Ill.foto: www.colourbox.com)

Sommerstua, et åpent treffsted ved Trondheim sentrum

Sommerstua, et åpent treffsted ved Trondheim sentrum

Bak Trøndelag teater, i Erling Skakkes gate 70, ligger et stort og vakkert hvitt trehus. De som jobber der inviterer til felleskap og vekst for mennesker med psykiske helseplager.

Det gjøres gjennom et trygt og inkluderende miljø, i trivelige lokaler. Her kan du bli med på kreative og fysiske aktiviteter, turer og utflukter, sosiale tilbud, matlaging og kreative kurs. Mat og gruppetilbudene har høyt besøk, og cageball/innendørs fotball er veldig populært blant brukerne på Sommerstua.  

Sommerstua er innbydende og romslig, med mange rom og ulike soner og aktiviteter. I høst har de startet opp en selvhjelpsgruppe som ønsker å øke forståelsen til recovery-begrepet som funksjon, og fremme selvstendighet og håp. Beate Raanes leder gruppa, og håper brukerne tar dette videre og skaper seg en arena for nye mål og mestring. 

Trenger å pushes ut av det trygge

Hun ser for seg en selvhjelpsgruppe, hvor brukerne styrer agendaen og skaper strukturen, i ekte recovery-ånd.

Jeg deltok på et recovery møte på Sommerstua, og fikk høre gode tanker og refleksjoner fra brukerne, som jeg her deler, anonymisert:

Bruker: -Bare det å se på seg selv som en ressurs, kan være en utfordring for mange.

-Jeg har min indre motor, når jeg er her, så maler jeg, det har jeg alltid gjort, så jeg trenger ingen annen form for recovery. Samtidig ser jeg at vi trenger å bli pushet ut av det trygge, for å få mer utvikling. Når jeg ser meg rundt på Sommerstua, er det nok mange som kunne tenkt seg noe mer enn å spille biljard, og drikke kaffe. 

-Vi trenger mer informasjon om hva recovery er

Bruker: -Det er godt å være på Sommerstua, her settes det ingen krav, som ellers i samfunnet, for eksempel av NAV. Her gjør vi akkurat det vi har lyst til, og det vel nettopp det et lavterskeltilbud skal være?

-Det er mange som er skeptisk til recovery av brukerne, vi forstår ikke hva det betyr, og liker ikke forandringer. For mange av oss er forandring traumatisk, så vi trenger mer informasjon om hva recovery er. 

Beate Raanes: Da er vi enige, etter møtet i dag at vi skal tenke litt hver for oss, om hvordan vi kan øke trivselen i hverdagen og bli mer delaktig i å planlegge det som skal skje på Sommerstua. I neste møte tar vi de tankene frem igjen, og ser på hvordan vi skal forklare og ufarliggjøre recovery.

Vil ha mer inkludering, selvbestemmelse og håp

Annen ansatt: - Jeg jobbet i Danmark med recovery-modellen, og der var brukerne svært fornøyd med hvordan ting ble løst. Det ble ikke gjort en eneste beslutning uten brukerinvolvering og brukerfokus. I Danmark har de kommet langt på recoveryfeltet.

Annen ansatt: -Vi ønsker å innføre denne tankemåten/recovery for at dere i Sommerstua skal føle mer inkludering, selvbestemmelse og håp.

Om artikkelforfatteren
Treffstedet Sommerstua
  • Et kommunalt dagtilbud for voksne med psykisk sykdom i Trondheim, med åpningstid 9-15 alle hverdager. Byr på sosialt fellesskap, i tillegg til en ukeplan med faste aktiviteter.
  • Er lett tilgjengelig. Man trenger ingen henvisning eller vedtak for å komme. 
  • Ønsker delaktige brukere, som er med og bestemmer hverdagen på Sommerstua, slik recovery-tanken er. 
  • Aktiviteter: Matgruppe, cageball, data/økonomi, friluftsgruppe, ull og tull (sosial gruppe, hvor småpraten sitter løst, mens det strikkes over en kopp kaffe og rundstykker fortæres. Drop in, kravet er at du har med noe håndarbeid).

Kommenter:

Mer om

recovery praksiseksempler god.hjelp.i.et.brukerperspektiv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen