Endret: 27. november 2017
Alle foredragene - fOTO

Foredragene fra nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2017

Foredragene fra nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2017

NAPHA arrangerte nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene og deres ledere på Gardermoen 8. og 9. november. Her finner du presentasjoner fra samlingen.

Foredragene i plenum fra dag 1, 8. november, kan sees i opptak her.

8. november - Psykologen som behandler i kommunen

Hvilken plass skal behandling ha for psykologene? (streaming)
Ellen Hoxmark, konstituert leder, NAPHA
Tanker om psykologens samfunnsmandat i vår tid (streaming)
Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, Universitet i Oslo:

Kommunens ansvar for behandling av rus- og psykiske helseutfordringer (streaming).

Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet:

Behandling i kommunen og psykologens rolle

Solveig Bartun Rob, erfaringskonsulent, Kronstad DPS:

 Psykologens rolle i kommunens behandlingstilbud. Hvor viktig er diagnostisering i behandling? (streaming)Paneldebatt ledet av Kjetil Orrem, faglig rådgiver/psykolog, NAPHA. Deltagere: Arne Johan Vetlesen (UiO), Andreas Høstmælingen (Norsk Psykologforening), Solveig Bartun Rob (Kronstad DPS), Viviann Sandberg Larsen (Trondheim kommune), Ole Jacob Madsen (UiO):

Juridiske utfordringer psykologene møter som behandler i kommunen

Christian Zimmermann, Psykologforeningen:

Parallellsesjoner:

 

Lavterskeltilbud til unge. Ung Arena og En som lytter. (Maja G. Jensen og Ranveig Stava, Mental Helse Ungdom og Martin S. Lindberg, Trondheim kommune. Rune Helland, Mental Helse, Veronica Pedersen og Magnus Kristiansen, Ung Arena)

Veiledende materiell i selvmords-forebygging for kommunene (Guri Dybvik Stokland og Hilde Distad-Solem, Trondheim kommune, og Rita Småvik, RVTS Midt)

Implementering og veiledning av FIT (KOR) (Gretha Evensen, NAPHA, og Kenneth Haugjord og Ann Birgithe Solheim Eikhom, Kristiansand kommune)

Folkehelsearbeid i kommunene (Ragnhild Bang Nes, Folkehelse-instituttet, og Dina von Heimburg, Levanger kommune)

Å tilby søvnbehandling i gruppe – og samtidig forske på effekten (Iver Strandheim, Oppegård kommune og Paul Andreas Aasen, Universitetet i Oslo)

Psykologisk førstehjelp. Et eksempel fra arbeid med barn. (Psykologspesialist Solfrid Raknes, og Kristin Haugholt, Ringsaker kommune)

 

9. november - Balansegangen mot andre oppgaver i kommunen

Balansegangen mellom behandling og andre oppgaver i kommunene

Åste Herheim, psykolog, Drammen kommune

Bedre psykisk helse for barn og unge - Psykologforeningens handlingsplan (2016-2019)

Kari Frank, spesialrådgiver, Norsk Psykologforening

Fra en psykolog til flere. Hvordan blir psykologen nyttig for kommunen?

Trude Lønning, enhetsleder Mestringsenheten, Sandnes kommune

Fra ønsket politikk til praktisk virkelighet - Erfaringer fra mange års satsing på psykologer i kommunene

Jannicke Berg Leknes, seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet

Behandling, folkehelsearbeid og psykososial rådgivning i kommunen

Kristin Andreassen Eide, psykolog, Vestby kommune

Vil flere psykologer i samfunnet løse problemet eller bidra til flere problemer?

Andreas Høstmælingen, fagsjef, Norsk Psykologforeningen, og Ole Jacob Madsen, førsteamanuensis, psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Om å ta valg – og bygge på verdier

Henrik Syse, filosof, Institutt for fredsforskning

 

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene foredrag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen