Endret: 30. november 2017
Berit Dahle i Sarpsborgkommune mottar innovasjonspris.

Prisoverrekkelse: Berit Dahle fra Sarpsborg kommune mottar europeisk innovasjonspris for SarpsborgModellen.

Internasjonal innovasjonspris for psykisk helsearbeid

Internasjonal innovasjonspris for psykisk helsearbeid

- Prisen betyr en stor anerkjennelse av jobben vi har gjort. Det gir motivasjon for å jobbe videre og fortsette å utvikle modellen, sier Berit Dahle, enhetsleder ved Kompetansesenter rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune.

Det var Sarpsborg kommune og avisa Sarpsborg Arbeiderblad (SA) som brakte nyheten om at en modell utarbeidet i Sarpsborg, som skal hindre generasjonsoverføring av psykiske vansker og rusproblemer, har fått utmerkelse i en en europisk innovasjonskonkurranse.

- Det innovative med modellen er at vi fokuserer på behandling og forebygging samtidig. Det handler om hvordan vi forstår og nærmer seg utfordringer med psykisk helsehjelp, uten å lage et skille mellom behandling og forebygging. Vi ser at arbeidet vi gjør gir resultater, sier Dahle.

Det er European Public Sector Award (EPSA) som deler ut prisen. 150 bidrag var med i den europeiske innovasjonskonkurransen. SarpsborgModellen var en av 34 som mottok utmerkelsen for god praksis: «Best Practice Certificate».

Målgruppen for SarpsborgModellen er gravide eller spedbarnsmødre, som har rusrelaterte problemer og psykiske vansker. Arbeidet har fokus på forebygging for at barna skal slippe å få de samme utfordringene som foreldrene har hatt.

Flere innfallsvinkler

Arbeidsmetodikken som har fått navnet SarpsborgModellen bygger på trygghetssirkelen som forståelsesramme og grunnprinsipp. Modellen består av ukentlig gruppetreff, kurs og individuell behandling. En gang i uka mor-barn gruppe som ledes av psykiatrisk sykepleiere, psykologspesialist og psykomotorisk fysioterapeut. I tillegg holdes det COS-P/ trygghetssirkelen for foreldre. Her kommer mødrene alene. Sist, men ikke minst, består modellen i Individuell behandling med lavterskelsamtaler ved behov. Det gjennomføres også intervju av mødrene i forhold til egen barndom og tilknytning (AAI).

Modellen innebærer både individuelt og systemisk perspektiv, men også et samfunnsøkonomisk perspektiv. SarpsborgModellen er en dreining av tjenester til økt fokus på forebygging kontra behandling. I denne modellen tenker man to ting samtidig; både behandling av forelderen og forebygging for barnet samtidig.

Ambisiøs modell

«SarpsborgModellen er og kan være den beste modellen som finnes for denne endringen av perspektiv. Den er med sikkerheten av den mest ambisiøse. Bærekraftighet og overførbarhet vil i stor grad være avhengig av om modellens suksess opprettholdes til tross for endringer i personalet», påpeker juryen.

- Siden de organisatoriske rammene rundt denne typen kommunale tjenester er forholdsvis like i landets kommuner, vil det være lav terskel for at andre kommuner kan ta SarpsborgModellen i bruk. Overføringsverdien er derfor stor, og vi tenker dette viktige innovasjonsarbeidet kan og bør overføres til andre kommuner, sier Berit Dahle, ved Kompetansesenter rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune.

Kommenter:

Mer om

psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt rusproblem.og.psykisk.lidelse barn.som.pårørende nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen