Seminar om Feedback informerte tjenester for erfarne brukere

Feedbackinformerte tjenester handler om å få systematisk tilbakemelding fra brukere, og å endre tjenestene våre i tråd med disse. Det gir også brukerne en mulighet til å si ifra hvis det er ting som ikke fungerer godt nok.
Tid og sted

KS Møtesenter, Haakon VII's gate 9, Oslo

20. mars kl 09:30 - 20. mars kl 15:30

NAPHA inviterer til seminar om Feedback informerte tjenester for erfarne brukere med psykolog Birgit Valla, leder Stangehjelpa.

Seminaret er for dere som har fått opplæring i FIT/KOR, har erfaring med å bruke verktøyet, og nå skal motivere og inspirere kollegaer og ledelse til å ta ut potensialet i FIT/KOR. På seminaret vil en gå dypere i å forstå grafene, hvordan en kan jobbe med de «vanskelige sakene», og hvordan en kan jobbe for å utvikle tilbakemeldingskultur i tjenesten.

For å delta på seminaret må man ha erfaring med bruk av KOR (Klient og resultatstyrt praksis) eller FIT (Feedback- informed treatment) eller være ledere av tjenester som bruker FIT/KOR.
Man må kjenne forskningen bak verktøyet.
Man må bruke et dataprogram og ta med iPad/nettbrett der man har tilgang til dataene sine.
Deltakerne må ta med seg spørsmål og eksempler (anonymisert) for veiledning under seminaret.

Plan for dagen:
o Hvordan respondere på feedback i den enkelte sak
o Å innhente tilbakemeldinger ved hjelp av SRS
o Hvordan forstå grafer - ORS

To av deltakerne vil bli bedt om å stille seg til disposisjon for veiledning med utgangspunkt i data fra fit-outcomes eller lignende datasystemer.

o Deliberate practice – hvordan trene for å bli bedre
o Deliberate practice – teori og forskning
o Hva skal man øve på, og hvordan øver man


Deltakeravgift (inkl. pauseservering og lunsj): kr. 900,-

Link til påmeldingsskjemaet finner du HER

NY påmeldingsfrist: 26. februar 2018

Spørsmål om faglig innhold på seminaret rettes til gretha.evensen@napha.no

Praktiske spørsmål, endring/avmelding, oa., rettes til stefanie.gorner@napha.no 

Relevante artikler:

Ingen treff...