Endret: 09. januar 2018
bente haukås

AKTUELT: -Første gang vi virkelig opplevde at vi hadde praktisk bruk for resultatene i BrukerPlan, var da vi så at vi hadde forholdsvis mange bostedsløse, sier Bente Haukås, vernepleier og prosjektleder for FACT, Hamarøy kommune. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

-Har stor nytte av BrukerPlan

-Har stor nytte av BrukerPlan

-Ved hjelp av BrukerPlan har vi fått frem behovene som er i kommunens psykisk helse- og rustjeneste på en helt ny måte. Da blir det også lettere å legge planer framover.

Det sier Bente Haukås, vernepleier og prosjektleder for FACT, Hamarøy kommune. I kommunen har de anvendt Brukerplan i fem år.

-Første gang vi virkelig opplevde at vi hadde praktisk bruk for resultatene i BrukerPlan, var da vi så at vi hadde forholdsvis mange bostedsløse. Det resulterte i at Fylkesmannen anbefalte kommunen å starte et prosjekt med Housing First. Det gjorde vi, og vi så at prosjektet hadde positiv effekt, både for de som etter hvert fikk bolig, og på bevisstheten på ulike nivå i kommunen, om hvor viktig bolig er for å få til andre bedringsprosesser, sier Haukås.

Oppdager mye nytt med BrukerPlan

BrukerPlan har også vært et nyttig verktøy på andre områder i kommunen.

-Den årlige gjennomgangen av brukere og deres livssituasjon gjør at vi blir mer bevisst på hvilke utfordringer vi har å jobbe med, og hva vi ikke vet om brukerne. Det kan for eksempel komme frem opplysninger om utdanning, som vi ikke vet fra før. For øvrig får vi en klar pekepinn om på hvilke områder vi trenger å gjøre mer. I år ser vi for eksempel at vi har veldig få brukere med Individuell Plan og kriseplan. Mens mange har en form for tiltaksplan, sier Haukås.

Man kan også oppdage at noen har omsorg for barn, eller kontakt med barn, som man tidligere ikke har visst om.

-Det gjør at vi får en påminnelse om å vurdere dette, og eventuelt melde bekymring dersom vi tenker at det er det rette, sier Haukås.

Fikk synliggjort lav bemanning

Hun forteller at da man i Hamarøy i fjor gikk gjennom resultatene i BrukerPlan, fant ut at de hadde relativt syke pasienter i kommunen.

-Samtidig fant vi at vi har en svært lav bemanningsfaktor, om vi sammenligner oss med landet for øvrig, og særlig om vi sammenligner seg med kommunene i eget fylke, forklarer Haukås.

(Landsgjennomsnitt 2,7 pr 1000innb., Nordland 3,3 pr 1000, og Hamarøy 1,8 pr 1000)

-Dette har vi brukt i ulike fora i egen kommune for å synliggjøre arbeidssituasjonen, og hva slags tjenester vi har kapasitet til å yte, sier hun. Nå håper de at dette på sikt kan føre til økt bemanningsfaktor.

-Har fått med NAV, vil nå få med legene

Nå jobbes det med å implementere Housing First som metode i Hamarøy kommune, på fast basis.

-Vi skal også lage en plan for å få flere brukere med IP og kriseplan, forteller Haukås.

-BrukerPlan har vist seg å være et veldig nyttig verktøy for oss, nettopp fordi den tydeliggjør hva vi får til, og hvor vi må jobbe ekstra for å forbedre tjenestene!

Og målene fremover er klare:

-Vi i kommunens psykisk helse- og rustjeneste har lenge vært de eneste som har registrert i BrukerPlan. Men i år fikk vi også med NAV. Og til neste år planlegger vi å få med legene. Interessen andre tjenester har vist for å være med i kartlegginga har økt, når vi har fortalt om nytteverdien. Og vist til konkrete eksempler fra kommunen vår.

BrukerPlan
  • Er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen.
  • Resultatene av kartleggingen gir informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester.
  • Formålet er å sikre best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser.

Les mer om BrukerPlan på NAPHAS temaside

Kommenter:

Mer om

brukerplan organisering.av.tjenester kvalitetsarbeid samhandling god.hjelp.i.et.brukerperspektiv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen