Endret: 09. januar 2018
Forsker Nina Helen Mjøsund sammen med fire av medforskerne fra Vestre Viken.
Forsker Nina Helen Mjøsund i front. Bakerst fra venstre medforskerene Sven Liang Jensen, Irene Norheim, Solveig Kjus og Inger-Lill Portaasen.

Vokste som medforskere

Vokste som medforskere

-Det var godt å kunne bruke de erfaringene jeg har gjort meg som pårørende til å hjelpe noen andre, sier Inger Lill Portaasen, som har vært medforsker i doktorgradsprosjekt om psykisk helse.

Sammen med fem andre personer med brukererfaring fra Vestre Viken, enten som pårørende eller som pasient, har Portaasen vært aktivt med som forskningsrådgiver i spesialsykepleier Nina Helen Mjøsunds forskningsprosjekt. Forskningsprosjektet «God psykisk helse – fra hva til hvordan», gikk ut på å undersøke hvordan psykisk helse oppleves av voksne personer med alvorlig psykisk lidelse.

-Den erfaringskompetansen jeg og de andre medforskerne har med oss, har nok bidratt til et bredere perspektiv eller en dypere tolkning, sier Portaasen, som har en datter som har vært psykisk syk de siste femten årene.

Hun forteller at datteren hennes sier at hvis man ikke har opplevd å høre stemmer inne i hodet sitt, så kan man kanskje klare å forstå hvordan det er intellektuelt, men man kan ikke forstå det helt ut.

-Gjennom oss medforskere fikk forskeren en nøkkel til den døra som er stengt for henne fordi hun er frisk, sier Inger Lill Portaasen.

Fikk brukt erfaringskompetansen

Hun fremhever at det for hennes egen del har vært godt å bli sett på som en ressurs.

-Det har vært faglig interessant, og det ble et sted jeg kunne få brukt den kompetansen jeg har, både som pensjonert norsklærer og som pårørende med mye erfaring.

Hun forteller at datteren hennes, i starten, ble møtt på et vis som hun mener ikke er norsk psykiatri verdig. Hun så medforskerrollen som en mulighet til å bidra til endring i psykiatrien.

-Gjennom prosjektet har jeg fått snakke direkte til folk som bestemmer, så jeg fikk den anledningen til å påvirke som jeg ønsket meg, sier Portaasen.

Forsket på egen prosess

I hele fire år har forskningsrådgiverne som utgjorde rådgivingsgruppen samarbeidet med Mjøsund. De har vært med på 42 møter og prosjektverksteder, presentert forskningen gjennom to internasjonale og tre nasjonale konferanser, og i tillegg delt sine erfaringer gjennom flere foredrag. Underveis i forskningsprosjektet studerte de også sin egen brukermedvirkningsprosess.

En av de andre medforskerne, Solveig Kjus, har egenerfaring med psykiske helseproblemer.

-Det var nytt for meg at brukererfaringene mine ikke ble sett på som noe negativt, men som en ressurs som jeg kunne bruke positivt. Jeg har en doktorgrad i fysikk, og som medforsker fikk jeg mulighet til å kombinere egne erfaringer fra forskning med brukererfaringene mine, sier Kjus.

Hun framhever at det har vært viktig for henne å bidra til endring i helsevesenet, slik at andre skal slippe å oppleve de negative tingene som hun har opplevd. Dette har vært en drivkraft for henne. Rent personlig har hun også hatt utbytte av å være med i prosjektet.

-Det har vært veldig spennende og lærerikt, og har ført til at jeg har kommet et langt stykke videre i å forsone meg med mine egne psykiske utfordringer. Før var jeg veldig redd for at folk skulle vite at jeg slet psykisk. Nå har jeg erfart at åpenhet er viktig, også for min egen psykiske helses skyld, sier Kjus.

Et annet perspektiv

Sammen med Nina Helen Mjøsund har medforskerne blant annet sett på hvilke forhold som legger til rette for bidrag fra forskningsrådgiverne. De har også sett på hvordan brukermedvirkning har økt forskningskvaliteten.

-Vi med brukererfaring har kunnet gi forskeren et annet blikk på materialet. Vi har kunnet kjenne oss igjen i det informantene har fortalt, og har da kunnet hjelpe forskeren å utdype og tolke dette, sier Kjus.

Hun løfter også fram betydningen av samarbeidet mellom forskningsrådgiverne.

-Samarbeidet i gruppa har betydd mye. Vi har vært hverandres heiagjeng, og gruppa har vært godt ledet, sier Kjus.

Medforsker Inger Lill Portaasen tilføyer:

-Nina Helen Mjøsund har virkelig tatt brukermedvirkning på alvor. Om et slikt prosjekt skal bli vellykket så er forskerens engasjement og kvaliteter viktige. Heldigvis ble dette forskningsprosjektet veldig interessant! I tillegg var relasjonene innad i medforskningsgruppa viktig for meg. Samtalene og fokuset på det friske var veldig positivt.

Økte forskningskvaliteten

-Brukermedvirkningen bidro til å øke forskningskvaliteten, fordi det ga funnene større bredde og dybde, som jo er et viktig kvalitetskriterium ved denne typen forskning, sier forsker Nina Helen Mjøsund og tilføyer: - Mangfoldet i erfaringskompetansen til medforskerne, og perspektivene deres, bidro til mer innsiktsfulle fortolkninger av informantenes svar.

Les også på napha.no:

Om forskeren og avhandlingen:

Nina Helen Mjøsund er Ph.d. / Cand.san. /Spesialsykepleier innen psykisk helse. Hun er fungerende forskningssjef og leder FoU-avdelingen|Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF.

Avhandlingen som hun har involvert medforskere i har tittelen "God psykisk helse - fra hva til hvordan".

Kommenter:

Mer om

brukermedvirkning.i.forskning brukererfaringer nyheter forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen