Endret: 22. desember 2017
NAPHA-ansatte

DEKKER HELE LANDET: Noen av NAPHAs 23 ansatte. Senteret holder til i Trondheim, og skal være en støtte for alle landets kommunale psykisk helse- og rustjenester rettet mot voksne. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no arkiv.

Tjenestene godt fornøyde med NAPHA

Tjenestene godt fornøyde med NAPHA

Mer enn 7 av 10 kommuner har vært i kontakt med NAPHA. Nettsiden er vanligste kontaktpunkt. 94 prosent er fornøyd med senteret. Ingen er misfornøyd.

Det viser en ny SINTEF-rapport som kom 22. desember, som viser status for psykisk helse- og rusarbeid i alle norske kommuner. Disse tjenestene er NAPHAs hovedmålgrupper, og de er blitt spurt om bruken av og fornøydheten med både NAPHA og andre kompetansesentre.

Kontakt med flere – og mer kjent

Undersøkelsen viser at andelen kommuner som har vært i kontakt med NAPHA er økt med syv prosentpoeng fra i fjor til i år, da tallet var henholdsvis 65 prosent og 72 prosent. Kun 2 prosent av kommunene har ikke hørt om senteret. I 2016 var det 5 prosent oms ikke hadde hørt om NAPHA.

Når ut på nett

De tre hovedtypene kontakt kommunene har med NAPHA er bruk av nettsiden napha.no med 247 kommuner, lest fagartikler med 218 kommuner og deltatt på kurs med 159.

Flere fornøyde

6 prosent av kommunene svarer at de verken er fornøyd eller misfornøyd med NAPHA. De øvrige 94 prosentene er enten fornøyde (56 prosent) eller svært fornøyde (38 prosent). Til sammenligning oppga året før 78 prosent av kommunene som hadde vært i kontakt med NAPHA, at de var fornøyde eller svært fornøyde med senteret. NAPHA har altså styrket sitt omdømme i hovedmålgruppene det siste året. Undersøkelsen viser ikke hvordan fornøydheten fordeler seg mellom fylkene.

Samordning mellom kompetansesentre

Kommunene ble også spurt om i hvilken grad de opplever at de ulike kompetansesentrene innen rus og psykisk helse opptrer samordnet og koordinert i sitt tilbud til kommunene. Her svarte 41 prosent at de mente dette var tilfelle i stor eller svært stor grad. 42 prosent svarte i noen grad, mens 17 prosent mener sentrene i liten eller svært liten grad opptrer samordnet og koordinert. Telemark, Oslo og Finnmark er de fylkene hvor flest kommuner og bydeler opplever sentrene som lite samordnet.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen