Endret: 22. desember 2017
Dame som ser på dataskjerm

Møte mellom bruker og terapeut via nett ser mange kommuner et potensial for. Illustrasjonsfoto: colourbox.com.

Teknologi og digitalisering kan styrke psykisk helsearbeid

Teknologi og digitalisering kan styrke psykisk helsearbeid

Økt bruk av teknologi og digitale løsninger i psykisk helsearbeid ser de fleste kommunene stort potensial for, viser ny undersøkelse.

Spesielt at det kan avholdes møter med bruker og tjenesteytere når bruker er hjemme fremheves som viktig, særlig der det er lang reisevei mellom tjenestene og brukeren. Det viser svar fra 332 bydeler og kommuner i SINTEFs årlige rapportering om kommunalt psykisk helse- og rusarbeid, som ble offentliggjort 22. desember.

Samhandling, lav terskel og selvhjelp

Digitale og mobile løsninger for journalføring slik at denne føres når tjenesteyterne er hjemme hos brukerne, fremheves også som et betydelig potensial.

Kommunene peker også på muligheter for bedre samhandling ved hjelp av digital kommunikasjon, både mellom ansatte på ulike og samme tjenestenivå. Overfor brukerne ligger det aller største potensialet i å utvikle digitale lavterskeltilbud med gode selvhjelpsverktøy, særlig for brukere med lettere og moderate problemer.

Ser også utfordringer

SINTEF-forskerne stilte åpent spørsmål til alle respondentene om på hvilke måte de eventuelt ser et potensial for økt bruk av teknologi og digitale løsninger i forbindelse med oppfølging av brukere i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Selv om de fleste ser store muligheter, peker en del også på utfordringer ved at en del brukere har lav digital kompetanse og først og fremst behov for menneskelig oppfølging.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen