Fagkonferanse om Recovery

Recovery er brukernes grep om egen bedringsprosess. Recovery påvirker tjenesteutviklingen. Tjenestenes innretning og forståelse av Recovery har stor betydning for hvorvidt de er Recovery-fremmende eller -hemmende.
Tid og sted

Scandic Hotell St. Olavs plass, Oslo

18. april kl 10:00 - 19. april kl 15:30

Arrangør: Bergensklinikkene

I forbindelse med utvikling av Recovery-orienterte tjenester vil konferansen belyse hvordan fagfolk forstår, presenterer og bidrar til Recovery.

Se vedlagt program og les mer om foredragsholderne HER

Meld deg på konferansen her!

Konferansen søkes godkjent av Norsk Psykolog Forening som vedlikeholdskurs.

Relevante artikler:

Ingen treff...